Department Course code Course title in Estonian and in English  ECTS Lecturer Teaching semester 
1. HTI KAD8045 Õppimine ja õpetamine ülikoolis 
Learning and Teaching in University
Larissa Jõgi
Katrin Karu
S 2017 - ENG
2. DTI IFI8003 Teadusmetodoloogia 
Research Methodology
Kai Pata
Katrin Niglas
K 2017 - EST/ENG
K 2019 - EST/ENG
3. DTI IFI8004 Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs
Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases
Katrin Niglas S 2018 - EST/ENG
4. DTI IFI8005 Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks
Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases
Katrin Niglas S 2017 - EST
S 2019 - EST/ENG
5. DTI IFI8007 Kombineeritud uuringudisainid
Mixed Methods Research Design
Katrin Niglas K 2018 - ENG
K 2020 - ENG
6. DTI IFI8109 Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine
Planning and Running R&D Projects
Peeter Normak K 2018 ENG
K 2020 ENG
7. DTI INT8020 Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes
Practice of Research in Social Sciences
Tiiu Reimo S 2018 EST/ENG
8. TÜHI EKE8007 Eesti teaduskeel ja terminoloogia
Academic Estonian and Terminology
Peep Nemvalts S 2017 EST
9. TÜHI EKE8010 Avalik esinemine 
Public Speaking
Katrin Aava K 2017 EST/ENG 
K 2018 EST
10. TÜHI EKL8026 Humanitaaria aktuaalsed meetodid 
Current Methods in Humanities
Anna Verschik
Tõnu Viik
K 2018 ENG
11. TÜHI HIK8001 Akadeemiline kirjutamine
Academic Writing
Daniele Monticelli K 2017 ENG 
K 2018 ENG
12. LTI PSP8041 Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes
Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences
Aaro Toomela K 2017 EST
K 2019 EST
13. LTI PSP8042 Arengu ja õppimise uurimine
Studying Development and Learning
Eve Kikas K 2018 EST
K 2020 EST
14. ÜTI RII8001 Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia
Philosophy and Methodology of Social Sciences
Peeter Selg (ENG) Rein Ruutsoo (EST) K 2017 ENG 
K 2018 EST
15. ÜTI RII8064 Võrdlev uurimismeetod
Comparative Research
Anu Toots S 2018 EST
16. ÜTI RAS8006 Kvalitatiivsete meetodite seminar
Seminar on Qualitative Methods
Airi-Alina Allaste  K 2017 EST
K 2019 EST
17.  ÜTI RAS8005 Andmeanalüüsi meetodite seminar
Seminar on Statistical Data Analysis Methods
Ellu Saar K 2017 EST
K 2019 EST
18.  ÜTI RAS8210 Teadusliku artikli kirjutamise seminar
Seminar on Writing a Scientific Article
Triin Roosalu
Liis Ojamäe
K 2018 EST
S 2018 EST
19. ÜTI RAS8904 Projekti kirjutamise seminar
Seminar on Project Writing
Ellu Saar S 2018 EST
20. ÜTI DID8056 Rahvastikuarengu teooria seminar
Seminar on Population Development
Luule Sakkeus K 2018 EST
S-K 2019/20 EST
21. ÜTI DID8055 Sissejuhatus Statasse
Introduction to Stata
Martin Klesment K 2018 EST
K 2020 EST