No School Course code  Course title in Estonian and in English  EAP Lecturer Planned semesters and language
1.   BFM BFM8001

Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse

Introduction to Media and Audiovisual Culture Research

6 Indrek Ibrus

A 2022

A 2023

ENG

2. BFM BFM8027

Lähenemised kultuuriandmete analüüsile

Approaches to Cultural Data Analytics

6 Maximilian Schich

S 2023

ENG

3. DTI IFI8003

Teadusmetodoloogia 
Research Methodology

Katrin Niglas

Kai Pata

S 2023

S 2024

EST/ENG

4. DTI IFI8004

Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs

Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance

4 Katrin Niglas

A 2022

A 2024

EST/ENG

5. DTI IFI8005

Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks

Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases

Katrin Niglas

A 2023

EST/ENG

6. DTI IFI8007

Kombineeritud uuringudisainid

Mixed Methods Research Design

Katrin Niglas

S 2024

EST/ENG

7. DTI IFI8109

Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine

Planning and Running R&D Projects

Peeter Normak

S 2024

ENG

8. HAR KAD8045

Õppimine ja õpetamine ülikoolis

Learning and Teaching in University

4

Larissa Jõgi

A 2022 EST

A 2023 ENG

A 2024 EST

(for PhD students of 2nd year of studies and older)

9. TÜHI HIK8002

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

Academic Writing in English

6 Miriam McIlfatrick-Ksenofontov

S 2023

S 2024

ENG

10. TÜHI EKE8007

Eesti teaduskeel ja terminoloogia

Academic Estonian and Terminology

Peep Nemvalts

A 2022

A 2023

EST

11.  TÜHI EKL8026

Humanitaaria aktuaalsed meetodid

Current Methods in Humanities

6

Anna Verchik

 

A 2022 EST

A 2023 ENG

12. LTI PSP8042

Arengu ja õppimise uurimine

Studying Development and Learning

Eve Kikas

S 2024 EST

 

13. LTI TST8010

Töövõime

Working Capacity

4 Kristjan Port

S 2023

ENG

 

14.  LTI MLG8039

Loodusteadusliku uurimistöö meetodid

Research Methods in the Natural
Sciences

6 Tõnu Laas

A 2023

EST/ENG

Group will be opened according to the need, please contact the lecturer.

15.

LTI PSP8041

Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes

Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences

4 Aaro Toomela

S 2023

ENG

15. ÜTI RII8001

Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia

Philosophy and Methodology of Social Sciences

Peeter Selg 

S 2023 

S 2024

EST/ENG

16.  ÜTI RAS8005

Andmeanalüüsi meetodite seminar

Seminar on Statistical Data Analysis Methods

Kadri Täht

A 2023

EST/ENG

17.  ÜTI RAS8210

Teadusliku artikli kirjutamise seminar

Seminar on Writing a Scientific Article

Triin Roosalu

Liis Ojamäe

S 2023

S 2024

EST/ENG

18. ÜTI RAS8904

Projekti kirjutamise seminar

Seminar on Project Writing

Erle Rikmann

A 2023

 

EST/ENG

19. ÜTI DID8055

Sissejuhatus Statasse

Introduction to Stata

Martin Klesment

S 2024

EST/ENG