Nr Instituut Ainekood  Õppeaine nimetus eesti ja inglise keeles EAP Vastutav õppejõud Planeeritud semestrid ja kontaktõppe keel
1.   BFM BFM8001

Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse

Introduction to Media and Audiovisual Culture Research

6 Indrek Ibrus

A 2021 - ENG

2. DTI IFI8003

Teadusmetodoloogia 

Research Methodology

Katrin Niglas

Kai Pata

S 2022 - EST/ENG

3. DTI IFI8005

Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks

Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases

Katrin Niglas A 2021 - EST/ENG
4. DTI IFI8007

Kombineeritud uuringudisainid

Mixed Methods Research Design

Katrin Niglas S 2022 - EST/ENG
5. DTI IFI8109

Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine

Planning and Running R&D Projects

Peeter Normak S 2022 - ENG
6. HAR KAD8045

Õppimine ja õpetamine ülikoolis

Learning and Teaching in University

4

Larissa Jõgi

A 2021 - ENG

(for PhD studetns of 2nd year of studies and older)

7. TÜHI HIK8002

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

Academic Writing in English

6 Miriam McIlfatrick-Ksenofontov

S 2022 - ENG

8. TÜHI EKE8007

Eesti teaduskeel ja terminoloogia

Academic Estonian and Terminology

Peep Nemvalts

A 2021 - EST

9.  TÜHI EKL8026

Humanitaaria aktuaalsed meetodid

Current Methods in Humanities

6

Anna Verchik

 

A 2021 - ENG

10. LTI PSP8042

Arengu ja õppimise uurimine

Studying Development and Learning

Eve Kikas

S 2022 - EST

 

11. LTI TST8010

Töövõime

Working Capacity

4 Kristjan Port

S 2022 - EST

 

12.  LTI MLG8039

Loodusteadusliku uurimistöö meetodid

Research Methods in the Natural
Sciences

6 Tiiu Koff

A 2021

EST/ENG

13. ÜTI RII8001

Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia

Philosophy and Methodology of Social Sciences

Peeter Selg 

S 2022 - ENG

14.  ÜTI RAS8005

Andmeanalüüsi meetodite seminar

Seminar on Statistical Data Analysis Methods

Kadri Täht A 2021 - EST
15.  ÜTI RAS8210

Teadusliku artikli kirjutamise seminar

Seminar on Writing a Scientific Article

Triin Roosalu

Liis Ojamäe

A 2021 - EST/ENG
16. ÜTI RAS8904

Projekti kirjutamise seminar

Seminar on Project Writing

Erle Rikmann

A 2021 - EST/ENG

17. ÜTI DID8055

Sissejuhatus Statasse

Introduction to Stata

Martin Klesment S 2022 - EST/ENG