Nr Instituut Ainekood  Õppeaine nimetus eesti ja inglise keeles EAP Vastutav õppejõud Planeeritud semestrid ja kontaktõppe keel
1.   BFM BFM8001

Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse

Introduction to Media and Audiovisual Culture Research

6 Indrek Ibrus

S 2020 - ENG

S 2021 - ENG

2. DTI IFI8003

Teadusmetodoloogia 

Research Methodology

Katrin Niglas

Kai Pata

K 2021 - EST/ENG

K 2022 - EST/ENG

3. DTI IFI8004

Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs

Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance

Katrin Niglas

S 2020 - EST/ENG

4. DTI IFI8005

Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks

Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases

Katrin Niglas S 2021 - EST/ENG
5. DTI IFI8007

Kombineeritud uuringudisainid

Mixed Methods Research Design

Katrin Niglas K 2022 - EST/ENG
6. DTI IFI8109

Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine

Planning and Running R&D Projects

Peeter Normak K 2022 - ENG
7. HAR KAD8045

Õppimine ja õpetamine ülikoolis

Learning and Teaching in University

4

Larissa Jõgi

S 2020 - EST

S 2021 - ENG

8. TÜHI HIK8002

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

Academic Writing in English

6 Daniele Monticelli

S 2020 - ENG

S 2021 - ENG

9. TÜHI EKE8007

Eesti teaduskeel ja terminoloogia

Academic Estonian and Terminology

Peep Nemvalts

S 2020 - EST

S 2021 - EST

10.  TÜHI EKL8026

Humanitaaria aktuaalsed meetodid

Current Methods in Humanities

6

Anna Verchik

Tõnu Viik

S 2020 - EST

S 2021 - ENG

11. LTI PSP8041

Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes

Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences

6 Aaro Toomela

K 2021 - EST

 

12. LTI PSP8042

Arengu ja õppimise uurimine

Studying Development and Learning

Eve Kikas

K 2022 - EST

 

13. LTI TST8010

Töövõime

Working Capacity

4 Kristjan Port

K 2022 - EST

 

14.  LTI MLG8039

Loodusteadusliku uurimistöö meetodid

Research Methods in the Natural
Sciences

6 Tiiu Koff

S 2021

EST/ENG

15. ÜTI RII8001

Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia

Philosophy and Methodology of Social Sciences

Peeter Selg 

K 2021 - ENG

K 2022 - ENG

16. ÜTI RII8064

Võrdlev uurimismeetod

Comparative Research

Anu Toots S 2020 - EST/ENG
17.  ÜTI RAS8005

Andmeanalüüsi meetodite seminar

Seminar on Statistical Data Analysis Methods

Kadri Täht S 2021 - EST
18.  ÜTI RAS8006

Kvalitatiivsete meetodite seminar

Seminar on Qualitative Methods

6 Airi-Alina Allaste K 2021 - EST/ENG
19.  ÜTI RAS8210

Teadusliku artikli kirjutamise seminar

Seminar on Writing a Scientific Article

Triin Roosalu

Liis Ojamäe

S 2021 - EST/ENG
20. ÜTI RAS8904

Projekti kirjutamise seminar

Seminar on Project Writing

Erle Rikmann

S 2020 - EST/ENG

S 2021 - EST/ENG

21. ÜTI DID8055

Sissejuhatus Statasse

Introduction to Stata

Martin Klesment K 2022 - EST/ENG
22. ÜTI DID8056

Rahvastikuarengu teooria seminar

Seminar on Population Development

6 Luule Sakkeus

S 2020 - EST

K 2021 - EST