Eesti keeles loetavaid aineid saab läbida individuaalõppe korras ka inglise keeles. 

Instituut Ainekood  Õppeaine nimetus eesti ja inglise keeles EAP Vastutav õppejõud Planeeritud semestrid ja kontaktõppe keel
BFM BFM8001

Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse

Introduction to Audiovisual Culture and Media Studies

6 Indrek Ibrus

 

S 2022

S 2023

ENG

BFM BFM8027

Lähenemised kultuuriandmete analüüsile

Approaches to Cultural Data Analytics

6 Maximilian Schich

K 2023

ENG

DTI IFI8003

Teadusmetodoloogia 
Research Methodology

Katrin Niglas

Kai Pata

K 2023

K 2024

EST/ENG

DTI IFI8004

Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs

Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance

6 Katrin Niglas

S 2022

S 2024

EST/ENG

DTI IFI8005

Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks

Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases

Katrin Niglas

S 2023 

EST/ENG

DTI IFI8007

Kombineeritud uuringudisainid

Mixed Methods Research Design

Katrin Niglas

K 2024 

EST/ENG

DTI IFI8109

Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine

Planning and Running R&D Projects

Peeter Normak

K 2024

ENG

HTI KAD8045

Õppimine ja õpetamine ülikoolis

Learning and Teaching in University

4

Larissa Jõgi

 

S 2022 EST

S 2023 ENG

S 2024 EST

(for PhD students of 2nd year of studies or older)

TÜHI HIK8002

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

Academic Writing in English

6 Miriam McIlfatrick-Ksenofontov

K 2023

K 2024

ENG

TÜHI EKE8007

Eesti teaduskeel ja terminoloogia

Academic Estonian and Terminology

Peep Nemvalts

S 2022

S 2023

EST

TÜHI EKL8026

Humanitaaria aktuaalsed meetodid

Current Methods in Humanities

6

Anna Verchik

S 2022 EST

S 2023 ENG

LTI PSP8042

Arengu ja õppimise uurimine

Studying Development and Learning

Eve Kikas

K 2024 

EST

LTI TST8010

Töövõime

Working Capacity

4 Kristjan Port

K 2023 

ENG

LTI MLG8039

Loodusteadusliku uurimistöö meetodid

Research Methods in the Natural
Sciences

6 Tõnu Laas

S 2023

EST/ENG

Group will be opened according to the need, please contact the lecturer.

LTI PSP8041

Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes 

Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences

4 Aaro Toomela

K 2023

ENG

ÜTI RII8001

Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia

Philosophy and Methodology of Social Sciences

Peeter Selg 

K 2023

K 2024

ENG

ÜTI RAS8005

Andmeanalüüsi meetodite seminar

Seminar on Statistical Data Analysis Methods

Kadri Täht

S 2023

EST

ÜTI RAS8210

Teadusliku artikli kirjutamise seminar

Seminar on Writing a Scientific Article

Triin Roosalu

Liis Ojamäe

K 2023

S 2024

EST/ENG

ÜTI RAS8904

Projekti kirjutamise seminar

Seminar on Project Writing

Erle Rikmann

K 2023

K 2024

EST/ENG

ÜTI DID8055 Sissejuhatus Statasse
Introduction to Stata
Martin Klesment

K 2024

EST/ENG