Nr Instituut Ainekood  Õppeaine nimetus eesti ja inglise keeles EAP Vastutav õppejõud Planeeritud semestrid ja kontaktõppe keel
1.   BFM BFM8001

Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse

Introduction to Media and Audiovisual Culture Research

6 Indrek Ibrus

S 2020 

S 2021

ENG

2. DTI IFI8003

Teadusmetodoloogia 

Research Methodology

Kai Pata

Katrin Niglas

K 2021

K 2022

EST/ENG

3. DTI IFI8004

Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs

Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance

Katrin Niglas

S 2018 - ENG

S 2020 - ENG

4. DTI IFI8005

Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks

Multivariate Statistics: Methods for Classifying Variables and Cases

Katrin Niglas

S 2020 

EST/ENG

5. DTI IFI8007

Kombineeritud uuringudisainid

Mixed Methods Research Design

Katrin Niglas

K 2022 

EST/ENG

6. DTI IFI8109

Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine

Planning and Running R&D Projects

Peeter Normak

K 2022

ENG

7. HTI KAD804

Õppimine ja õpetamine ülikoolis

Learning and Teaching in UNiversity

4

Larissa Jõgi

 

S 2020 - EST

S 2021 - ENG

8. TÜHI HK8002

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

Academic Writing in English

6 Daniele Monticelli

S 2020 

S 2021

ENG

9. TÜHI EKE8007

Eesti teaduskeel ja terminoloogia

Academic Estonian and Terminology

Peep Nemvalts

S 2020 

S 2021 

EST

10.  TÜHI EKL8026

Humanitaaria aktuaalsed meetodid

Current Methods in Humanities

6

Anna Verchik

Tõnu Viik

S 2020 - EST

S 2021 - ENG

11. LTI PSP8041

Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes

Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences

6 Aaro Toomela

K 2021

EST

12. LTI PSP8042

Arengu ja õppimise uurimine

Studying Development and Learning

Eve Kikas

K 2022 

EST

13. LTI TST8010

Töövõime

Work capacity

4 Kristjan Port

K 2022 

EST

14. LTI MLG8039

Loodusteadusliku uurimistöö meetodid

Research Methods in the Natural
Sciences

6 Tiiu Koff

S 2021

EST/ENG

15. ÜTI RII8001

Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia

Philosophy and Methodology of Social Sciences

Peeter Selg 

K 2021

K 2022

ENG

16. ÜTI RII8064

Võrdlev uurimismeetod

Comparative Research

Anu Toots

S 2020

EST/ENG

17.  ÜTI RAS8005

Andmeanalüüsi meetodite seminar

Seminar on Statistical Data Analysis Methods

Kadri Täht

S 2021

EST

18.  ÜTI RAS8006

Kvalitatiivsete meetodite seminar

Seminar on Qualitative Methods

6 Airi-Alina Allaste

K 2021

EST/ENG

19.  ÜTI RAS8210

Teadusliku artikli kirjutamise seminar

Seminar on Writing a Scientific Article

Triin Roosalu

Liis Ojamäe

S 2021

EST/ENG

20. ÜTI RAS8904

Projekti kirjutamise seminar

Seminar on Project Writing

Erle Rikman

S 2020

S 2021

EST/ENG

21. ÜTI DID8055 Sissejuhatus Statasse
Introduction to Stata
Martin Klesment

K 2022

EST/ENG

22. ÜTI DID8056

Rahvastikuarengu teooria seminar

Seminar on Population Development

5 Luule Sakkeus

S 2020 

K 2021

EST