Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Eesti keel ja kirjandus

Sind huvitab eesti keel ja eesti kirjandus? Pead oluliseks meie rahvuskultuuri ja tahad kaasa aidata tema püsimisele ja arendamisele Eesti riigis? Tahad saada teadmisi eesti keelest ja eesti kirjanduse ajaloost? Sulle meeldib kirjutada ja oma mõtteid väljendada? Sellisel juhul sobib sulle eesti keele ja kirjanduse peaeriala, mida saad õppida astudes eesti filoloogia õppekavale.

 • Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudis saad valida eesti filoloogia õppekavas eesti keele ja kirjanduse peaeriala, mis pakub Eestis unikaalset kombinatsiooni komplekssetest teadmistest eesti keele ja kirjanduse kohta ja praktilisest tekstiloomest.
 • Eesti keele ja kirjanduse erialal õppimine tagab põhjaliku eesti keele ja kirjanduse tundmise ning annab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi.
 • Eesti keel ja kirjandus peaerialana on ka baas eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppeks. Eesti keele ja kirjanduse eriala läbimine kõrvalerialana annab eelduse eesti keele ja kirjanduse õpetamiseks põhikoolis.
 • Kui valid kõrvalerialaks mõne võõrkeele, laieneb sinu silmaring, suurenevad valikud õpingute jätkamiseks magistrantuuris ja avarduvad töövõimalused (nt tõlkijana).
Keda ootame õppima?

Eesti keele ja kirjanduse peaerialale ootame üliõpilasi, keda huvitab eesti keel ja kirjandus, kes peavad tähtsaks eesti kultuuri püsimist ja arendamist, kes tahavad süveneda eesti keele toimimisse, ajalukku ja struktuuri, kellele meeldib lugeda ilukirjandust ning kes soovivad rohkem teada eesti kirjanduse ajaloost ja tänapäevast. Olulise osa eesti keele ja kirjanduse peaerialast moodustab ka tekstiloome, seega on oodatud üliõpilased, kes soovivad arendada oma eesti keeles kirjutamise loomingulisi oskusi

Miks tulla meile õppima?

Eesti keele ja kirjanduse peaerialal on õpitakse tundma sügavuti meie rahvuskultuuri, saadakse teadmisi eesti keele erinevatest tahkudest, rahvaluulest ja eesti kirjanduse ajaloost kuni tänapäevase kirju kirjanduseluni välja. Erialal õpitakse kirjutama heas eesti keeles eri tüüpi tekste ja nähakse, kuidas meie emakeel on imeline instrument oma mõtete täpseks väljendamiseks.

Eestis on see eriala ainulaadne, õpingute jooksul saab võrdselt teadmisi nii eesti keelest kui ka eesti kirjandusest, samas saab vastavalt erinevates töödes keskenduda emmale-kummale ja oma edasisi õpinguid planeerida oma huvikeskmest lähtuvalt.

Eesti keele ja kirjanduse erialal õppimine annab laiapõhjalise filoloogilise alushariduse eesti keele ja kirjanduse alal, loob üliõpilasele võimalused kujuneda kvalifitseeritud spetsialistiks, kes orienteerub eesti keele-, kirjandus-, kultuuri- ja haridusprobleemides ning on võimeline nende lahendamisele kaasa aitama.

Õppekava lõpetanu on omandnud põhjalikud teadmised eesti keelest ja kirjandusest, oskab end korrektses eesti keeles hästi väljendada ning on omandanud väga head alused, et jätkata õpinguid magistrantuuris. Õppekava lõpetanud üliõpilane on võimeline seisma meie rahvuskeele ja -kultuuri kaitsmise ja arendamise eest.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppides Tallinna ülikoolis on tudengitele avatud rikkalike võimalustega mitmekorruseline raamatukogu ja moodne kampus.

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna õppejõud on oma valdkonna juhtivad spetsialistid, kes osalevad pidevalt nii tipptasemel teadustöös kui ka paljudes praktilistes projektides. Samuti on õppejõud aktiivsed osalised Eesti ühiskondlikus ja kultuurielus ja arvamusliidrid paljudes eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotud küsimustes.

TÜHI-l on Erasmuse üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega, mis pakuvad tudengitele võimalust õppida keeli või läbida praktika ka teistes Euroopa riikides. 

Olulised faktid
 • Õppekava: eesti filoloogia
 • Peaeriala: eesti keel ja kirjandus
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv õppekaval: 30
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: eesti filoloogia
 • Peaeriala: eesti keel ja kirjandus
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv õppekaval: 30

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel