Tutvustus

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja eriala aastal 2000 ja omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis keeletoimetaja erialal aastal 2010. Minu peamine tegevusvaldkond on praktilise eesti keele õpetamine esimese ja teise astme üliõpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Samuti juhendan eesti keele kui teise keele õpetajaks õppivate üliõpilaste praktikat, osalen vastuvõtu- ja lõputööde kaitsmiskomisjonide töös. Lisaks olen õpetanud eesti keele kui teise keele didaktikaga seotud aineid ning korraldanud Tallinna ülikoolis toimuvat eesti keele kui teise keele olümpiaadi.

Põhitööülesanded

Minu peamine tegevusvaldkond on praktilise eesti keele õpetamine esimese ja teise astme üliõpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Samuti juhendan eesti keele kui teise keele õpetajaks õppivate üliõpilaste praktikat, osalen vastuvõtu- ja lõputööde kaitsmiskomisjonide töös.

Uurimisvaldkonnad

Eesti keele kui võõrkeele omandamine;

Eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodika.