Lisaks erialaainetele läbid instituudi üldained, mis süvendavad sinu teadmisi kultuuri, kirjanduse, ajaloo, usundite ja maailmavaadete kohta ning kujundavad kriitilist mõtlemist ja arusaamist ühiskonna olulistest probleemidest.

Üldainete seminaridest ja loengutest võtavad osa kõik humanitaarteaduste instituudi üliõpilased. Seega on sulle loodud võimalused luua seoseid erinevate humanitaarerialade vahel. Samuti tutvud teiste erialade õppejõududega ja tudengitega ning sul on hea võimalus saada üleinstituudilisi tutvusi, mis tulevad kasuks ka hilisemas elus.

Globaalne ajalugu Maailmavaated ja usundid
Kriitiline mõtlemine Suured küsimused
Maailmakirjandus  

Lisaks viiele üldainele osaled vabalt valitud ELU ehk Erialasid Lõimiva Uuenduse projektis, millega arendad meeskonnatööoskust ja lahendad erialade vahelist probleemi. ELU õppeaine tegevus toimub 6-8-liikmelistes rühmades, kuhu kuuluvad üliõpilased vähemalt kolmelt akadeemiliselt suunalt. 

ELU õppeaine põhineb juhendaja(te) ja üliõpilaste koostööl, mis sisaldab ühise teema või probleemi mõtestamist, eesmärkide püstitamist, tegevuskava koostamist ning selle eesmärgipärast täitmist. 

Näiteks on meie üliõpilased

  • uurinud loodusnähtusi Shakespeare'i teostes (loe siit),
  • kaardistanud viimase saja aasta jooksul eesti keelde tulnud tänapäeval käibel olevat nimisõna (loe siit),
  • võtnud luubi alla Eesti riigi Aasia-suunalised tegevused viimase viie aasta jooksul (loe siit),
  • digitaliseerinud nõukogude ajal ajalootundides kasutatud õppeplakateid (loe siit) ja palju muud.