Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Inglise keel ja kultuur

Sind huvitab ingliskeelsete maade ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida inglise keelt kõrgtasemel? Tahad töötada inglise keelt ja kultuuri valdava spetsialistina riigi- või erasektoris?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuse õppekavale astudes saad valida inglise keele ja kultuuri peaeriala, mis on üks vanimaid erialasid ülikoolis ja võimaldab:

 • õppida inglise keelt kõrgtasemel (C1/C2); 
 • õppida mitmekultuurilises, kaasaegses, loomingulises õhkkonnas, mis kasutab nüüdisaegseid õpimeetodeid ja arvestab õppijate individuaalset eripära;
 • veeta õppesemestri või -aasta välisülikoolis;
 • kombineerida oma peaeriala teise keele ja kultuuri või mõne muu humanitaarteaduste instituudis pakutava kõrvalerialaga;
 • omandada teadmisi ja arendada oskusi, mis lubavad töötada eesti ja inglise keele ning kultuuride vahendajana, keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima keeltest ja keeleõppest huvitatud, aktiivseid, võimekaid noori, kellel on lai silmaring ja soov pühenduda inglise keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele.

Miks tulla meile õppima?

Õpingud inglise keele ja kultuuri erialal annavad lõpetajatele teadmised ja oskused töötada näiteks tõlkimise (suuline ja kirjalik), rahvusvaheliste suhete, ajakirjanduse, hariduse ja turismi valdkonnas.

Õppekaval alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on rahvusvaheline ja professionaalne, valdavalt doktorikraadiga. Õppetöösse on pidevalt kaasatud ka külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. Meie üliõpilaskond paistab Eesti akadeemilisel maastikul silma oma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumite toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta Belgia, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Suurbritannia ülikoolides.

Eriala omandamist toetav keskkond

Erialal on Erasmus üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega, mis pakuvad tudengitele võimalust kogeda õpinguid ka teistes Euroopa riikides. Erasmuse vahetusprogrammi raames on lepinguid ka ülikoolidega väljaspool Euroopat.

Erialal on tihedad sidemed Ühendkuningriigi, USA, Kanada ja Iiri Vabariigi saatkondadega. Saatkondade töötajad külastavad tihti meie ülikooli, et pidada erialaloenguid või tutvustada õppimisvõimalusi ning praktikakohti oma koduriikides. 

Meie ülikoolis õppides on tudengitel kasutuses raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad õppimiseks ja sõpradega suhtlemiseks ning uute teadmiste üle arutamiseks.

Inglise keelt ja kultuuri õpetavad õppejõud on uurimistööd teinud nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis, USAs, Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias, Iirimaal, Norras ja Soomes. Nad on tihedalt seotud Eesti ja muu maailma akadeemilise kogukonnaga ning seeläbi aitavad leida kontakte uurimistöödeks ja edasisteks õpinguteks ka üliõpilastele.

Olulised faktid
 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: inglise keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti ja inglise
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: inglise keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti ja inglise
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel