Tutvustus

Julia Kuznetski (Tofantšuk) on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi Anglistika professor. Tema publikatsioonid (sh. Routledge, Palgrave Macmillan, Peter Lang WV, VW Trier, Taylor and Francis journals) käsitlevad soouurimust, ökokriitikat, ökofeminismi, kriisiuuringuid, diasporaa- ja migratsiooni kirjandust, kirjandusteooria, filmiuuringuid, düstoopia uuringuid. Ta on õpetanud nii praktilist inglise keelt (kuni C2+ tasemeni) kui kirjandust ja kirjandusteadust käsitlevaid kursusi (briti kirjandus renessansist tänapäevani, maailmakirjandus, kirjandusteaduse metodoloogia, kultuurianalüüsi võtmemõisteid, naikirjanduse ja ökokriitika erikursused bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel, juhendanud bakalaureuse- magistri- ja doktoritöid  ning on panustanud BA, MA ja PhD õppekavade arengusse. Julia Kuznetski on mitme erialase seltsi liige: ESSE, FINSSE, ASLE, ENUT, Lexington Books kirjastuse  Ecocritical Theory and Practice sarja kolleegiumi liige. 

Põhitööülesanded

Õppetöö (loengud, seminarid) inglise keele ja kultuuriga seotud ained, ingliskeelne kirjandus, maailmakirjandus, bakalaureuse seminar, uurimistöö

BA, MA ja doktoritööde juhendamine ja retsenseerimine

Teadustöö (artiklid, raamatu peatükid), teadusartiklite retsenseerimine

Administratiivtöö: inglise keele ja kultuuri eralajuht; Interdistsilinaarsete humanitaarteaduste õppekava kuraator; Õppekolleegiumi juht, mitme erialaarengu töörühma liige

Uurimisvaldkonnad

Inglise keelt kõnelevate maade kirjandus, kaasaegne kirjandus, naiskirjanikud,

soouuringud, identiteediuuringud, ökokriitika, ökofeminism, kriisiuuringud, postkoloniaalne ja diasporaa kirjandus,

uusmaterialism, posthumanism, düstoopia