Tutvustus

Julia Kuznetski (Tofantšuk) on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi briti kirjanduse dotsent. Tema publikatsioonid (sh. Routledge, Palgrave Macmillan, Peter Lang WV, VW Trier) käsitlevad soouurimust, trauma, naisajaloo (Herstory), ökokriitikat, ökofeminismi, diasporaa- ja migratsiooni kirjandust. Ta on õpetanud nii praktilist inglise keelt (kuni C2 tasemeni) kui kirjandust ja kirjandusteadust käsitlevaid kursusi (briti kirjandus renessansist tänapäevani, maailmakirjandus, sissejuhatus kirjanduseadusesse, tänapäeva kirjandusteooriad, 20.-21. briti kirjandus, 20. saj. briti naiskirjanikud, 19. saj. briti kirjandus ja kunst, 20.-21. briti- ja Ameerika kunst ja kultuur) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel, juhendanud bakalaureuse- magistri- ja doktoritöid  ning on panustanud BA, MA ja PhD õppekavade arengusse. Julia Tofantšuk on mitme erialase seltsi liige: ESSE, FINSSE, ASLE, ENUT, Lexington Books kirjastuse  Ecocritical Theory and Practice sarja kolleegiumi liige. 

Põhitööülesanded

Õppetöö (loengud, seminarid) inglise keele ja kultuuriga seotud ained, briti kirjandus renessanssist tänapäevani, maailmakirjandus, bakalaureuse seminar, uurimistöö

BA, MA ja doktoritööde juhendamine ja retsenseerimine

Teadustöö (artiklid, raamatu peatükid), teadusartiklite retsenseerimine

Uurimisvaldkonnad

Briti kirjandus, kaasaegne kirjandus, briti naiskirjanikud, Shakespeare

soouuringud, identiteediuuringud, ökokriitika, ökofeminism, postkoloniaalne ja diasporaa kirjandus,

kunstiajalugu, keha ja maastik kunstis, kirjanduse interdistsiplinaarsus, võrdlev kirjandusteadus