Tutvustus

Miriam Anne McIlfatrick-Ksenofontovil on magistrikraad romaani keeltes ja tõlketeoorias ning doktorikraad kultuuriuuringutes (Tallinna Ülikool, 2021). Tema doktoriväitekiri uuris tõlkepoeetikat, et kirjeldada ja kontseptualiseerida sellist lähenemist luule tõlkimisele, mis asetab niihästi luuletaja kui ka tõlkija tegevuse ühte ja samasse loomingulisse kontiinumisse. Tema akadeemilisteks huvideks on kultuuriuuringud, peamiselt inglisekeelsetes kirjandustes, tõlkimise teooria ja praktika, luule ja suulise traditsiooni poeetika, kognitiivsed kirjandusuuringud ja loominguteooria. Ta on õpetanud kirjandusanalüüsi, võrdlevat poeetikat, iiri kirjandust ja kultuuri ning akadeemilist kirjutamist inglise keeles. Ta on koolitanud ilukirjanduse tõlkijaid (koostöös Eesti Kirjanduse Keskusega) ja Cambridge'i eksami suulisi eksamineerijaid. Ta tõlgib eesti luulet kirjastamiseks ja esinemiseks. Ta on Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni liige.

Põhitööülesanded

Õpetamine: akadeemiline kirjutamine inglise keeles (MA ja PhD); ilukirjandusliku teksti analüüses; Järeltõlge et-en; sünkroontõlge et-en

Bakalaureuse ja magistritööde juhendamine ja retsenseerimine

Uurimisvaldkonnad

Luule ja luule tõlkimine, kognitiivsed kirjandusuuringud, loovmõtlemine ja loominguteooria, tõlkepoeetika, iiri kirjandus ja suuline traditsioon.