Tutvustus

Paul Rüsse on ameerika kirjanduse lektor ja on lugenud seda ainet ja muid kirjandusteaduslikke distsipliine alates 1999. aastast. Lisaks õpingutele Tallinna pedagoogikaülikoolis on ta ennast täiendanud Louisville'i ülikoolis (USA). Alates 2019. a. septembrist täidab ta ka võõrkeeleõpe koordinaatori kohustusi.

Põhitööülesanded

Üldkeeleõppe koordinaator

Uurimisvaldkonnad

Ameerika kirjanduse ajalugu

Ingliskeelsed postmodernistlikud kirjandused

Postkoloniaalsed kirjandused

Põhja-Ameerika põlisrahvaste kirjandus

Ökokrtiitika

Soouringud