Tutvustus

Ene Alas töötab Tallinna Ülikoolis alates 1984. aastast. Tal on magistrikraad (Reading University, 1994) võõrkeele õpetamise metoodikas ja doktorikraad (Tallinna Ülikool, 2010) rakenduslingvistikas. Ta õpetab inglise keelt ning selle omandamise ja õpetamisega seotud aineid. Ta on rahvusvahelise kategooria IELTS ja CA testija. Ene Alase teadustöö on seotud võõrkeeleoskuse mõõtmisinstrumentide (sh tasemeeksamite) koostamise ja nende kvaliteedi hindamisega, eksamineerijate ja hindajate koolitamisega, võõrkeeleoskuse mõõtmisalase kirjaoskuse edendamiseg. Samuti akadeemilise kirjutamisoskuse omandamise protsessi uurimine ja vastava kirjutamisoskuse mõõtmine, üliõpilaste juhendamine ja seda mõjutavad tegurid. Nimetatud teemadel on ta avaldanud artikleid ja teinud mitmeid ettekandeid rahvusvahelistel keeletestimisalastel ja rakenduslingvistika konverentsidel (EALTA, ALTE, AILA). Ta nõustab inglise keele riigieksamite koostamist ja kuulub e-eksamite arendusmeeskonda koostöös HARNOga.

Põhitööülesanded

Inglise keele ja selle omandamisega seotud ainete õpetamine

Bakalaureuse ja magistritööde juhendamine ja retsenseerimine

Teadusartiklite kirjutamine

Osalemine komisjonides

Uurimisvaldkonnad

Keeleoskuse testimine. Testide koostamine, hindamine ja arendamine.

Inglise keele õpetajate koolitus.

Tõlke hindamine.

Akadeemiline kirjutamine.

Pragmaatika võõrkeeleõppes.