Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia osaleb projektipartnerina nii riiklikes kui ka rahvusvahelistes arendusprogrammides. Arendusprogrammides osalemine aitab ülikoolil täita oma rolli targa eluviisi eestvedajana.

Tark eluviis tähendab elukestvat õppimist ja teadmistepõhist elukorraldust, tõendustepõhist ja kaalutletud otsustamist ning ühiskonna ja riigi avatud ja kooskõlalist arendamist. Seda visiooni realiseerib koostöös ettevõtete ja partneritega avalikust ning kolmandast sektorist.