Tehnoloogia areng on muutuste tempot märkimisväärselt kiirendanud ja nähtavamaks muutnud. See omakorda on suurendanud tarbijate ootusi. Nad on harjunud pidevalt täiustuva kliendikogemusega ja üha kasutajasõbralikumate teenustega.

Kvaliteet ei ole enam eristumise alus. Kõik autod sõidavad, kõik telefonid on nutikad ja kõik riigid koguvad makse. Küsimus on, millist kogemust nende toodete ja teenuste kasutamisest on võimalik saada. Sestap ongi kasutajakogemusest saanud organisatsioonide peamine konkurentsieelis ja eristumise alus. Võtmeküsimus toodete ja teenuste loomisel on see, kuidas teha seda võimalikult kliendikeskselt ja lõppkasutajat arvestavalt.

Teenusedisain ei ole üldjuhul äri- ja avaliku sektori juhtimise õppekavade osa. Kogu Euroopas on vaid 15 ülikooli, kus teenusedisaini kraadiõppe tasemel õppida saab (allikas: Service Design Network).

Teenusedisain on aga strateegiline lähenemisviis, mis toob kasutajakogemuse ja valdkondade ülese teenuste arenduse organisatsiooniarenduse keskpunkti ning nihutab tähelepanu optimeerimise ja arvutustabelite juurest inimeste tegeliku käitumise ning vajaduste juurde.

Teenusedisaini mõtteviisiga tuttavaks saada ja seda rakendama õppida saab Tallinna Ülikooli avatud akadeemia, Brand Manuali, Maastrichti ülikooli ja Riia kõrgema majanduskooli ühises teenusedisaini koolitusprogrammis.

Vaata koolitusprogrammi kohta täpsemalt: https://www.sd4x.eu

Loe pikemat artiklit teenusedisaini kohta: KUI SINA EI JUHI MUUTUSI, JUHIVAD MUUTUSED SIND