Koolituse osaleja või tellija kohustub tasuma osalustasu arvel näidatud tähtajaks.

Koolitusest loobumisest tuleb teavitada koolituse korraldajat kirjalikult.

Varem kui 7 kalendripäeva enne koolituse algust koolituse korraldajale oma loobumisest teatades osalustasu maksmise kohustust ei teki. Kui on tehtud ettemakse, siis osalustasu tagastatakse.
Loobumisest teatamisel vähem kui 7 kalendripäeva enne koolituse algust on osalustasu maksmise kohustus 25% ulatuses kogu koolituse hinnast. Kui on tehtud ettemakse, siis tagastatakse 25% ületav osa.

Koolituse ärajäämisel tagastatakse osalustasu täies ulatuses või sõlmitakse kokkulepe edasisel koolitusel osalemise kohta.

Tutvu Tallinna Ülikooli Täiendusõppe eeskirjaga

Isikuandmete töötlemise kohta Tallinna Ülikoolis vaata siit: https://www.tlu.ee/isikuandmete-tootlemine