Võta meiega ühendust!

Telefon(+372) 640 9379

Inimesed

Avatud akadeemia
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Katrin Männik juhataja S-205 katrin.mannik@tlu.ee +372 640 9379
Külliki Tafel-Viia arendusprojektide valdkonna juht S-204 kylliki.tafel-viia@tlu.ee +372 640 9361
Ingrid Hindrikson ettevõtlussuhete ekspert A-552 ingrid.hindrikson_01@tlu.ee
Silja Lassur arendusprojektide konsultant S-204 silja.lassur@tlu.ee +372 640 9361
Lilian Rückenberg täiendusõppe projektijuht A-552 lilian.ruckenberg@tlu.ee +372 619 9516
Marge Kõrvits avatud õppe spetsialist S-206 marge.korvits@tlu.ee +372 640 9139
Olesja Rotar projektijuht S-205 olesja.rotar@tlu.ee
Margot Adamson kommunikatsiooni ja turunduse ekspert A-107 margot.adamson@tlu.ee
Rahvusvaheliste eksamite keskus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Sirle Kivihall keskuse juht S-327 sirle.kivihall@tlu.ee +372 640 9302
Gerdel-Gris Viil assistent S-327 gerdel-gris.viil@tlu.ee +372 640 9360
Kaarin Truus eksamite koordinaator S-327 kaarin.truus@tlu.ee +372 640 9300

Koolitusjuhid

Nimi Fookusvaldkond Telefon  
Elina Tahvel kultuurilised kompetentsid / cultural competences +372 640 9289, 509 0216  
Marleen Allemann ühiskond ja avatud valitsemine / society and open governance +372 6409 456  
Katrin Kuusik digi- ja meediakultuur (meedia, film, kunst) / digital and media culture (media, film, arts) +372 619 9908  
Liina Kirsipuu digi- ja meediakultuur (informaatika, infoteadus) / digital and media culture (informatics, information science) +372 640 9421  
Katrin Soidra-Zujev terve ja jätkusuutlik eluviis / healthy and sustainable lifestyle +372 639 1751  
Ann Leppiman haridusuuendus / educational innovation +372 619 9857  
Riina Stahl haridusuuendus (noorsootöö, andragoogika, eripedagoogika) / educational innovation (youth work, andragogy, special education) +372 619 9774  
Heli Kaldas terve ja jätkusuutlik eluviis (Haapsalu kolledž) / healthy and sustainable lifestyle (Tallinn University Haapsalu College) +372 472 0249