Võta meiega ühendust!

Telefon(+372) 6409 139

Inimesed

Avatud akadeemia
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Katrin Männik juhataja A-230 katrin.mannik@tlu.ee +372 640 9379
Lilian Rückenberg täiendusõppe projektijuht A-109 lilian.ruckenberg@tlu.ee +372 619 9516
Marge Kõrvits avatud õppe peaspetsialist A-228 marge.korvits@tlu.ee +372 640 9139
Kaia Ljaš õpilasakadeemia projektijuht T-217 kaia.ljash@tlu.ee +372 640 9369
Teele Ilvest õpilasakadeemia projektijuht teele.ilvest@tlu.ee 640 9369
Birgit Kirsimägi rahvusvahelise suve- ja talvekooli projektijuht T-217 birgit.kirsimagi@tlu.ee +372 640 9218
Margot Adamson kommunikatsiooni ja turunduse ekspert A-230 margot.adamson@tlu.ee +372 640 9379
Anna Kuznetsova rahvusvahelise suve- ja talvekooli projektijuht
Paula Kristel Kaljula rohevaldkonna projektijuht A-228 paula_kristel.kaljula@tlu.ee
Rahvusvaheliste eksamite keskus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Sirle Kivihall keskuse juht S-327 sirle.kivihall@tlu.ee +372 640 9302
Gerdel-Gris Viil rahvusvaheliste eksamite koordinaator S-327 gerdel-gris.viil@tlu.ee +372 640 9360
Kerli Haas assistent S-327 kerli.haas@tlu.ee +372 640 9360

Koolitusjuhid

Nimi Fookusvaldkond Telefon  
Elina Tahvel kultuurilised kompetentsid / cultural competences +372 640 9289, 509 0216  

Kalle Sepp

ühiskond ja avatud valitsemine / society and open governance +372 6409 382  
Katrin Sigijane digi- ja meediakultuur (meedia, film, kunst) / digital and media culture (media, film, arts) +372 619 9908  
Kersti Maidra digi- ja meediakultuur (informaatika, infoteadus) / digital and media culture (informatics, information science) +372 640 9428  
Katrin Soidra-Zujev terve ja jätkusuutlik eluviis / healthy and sustainable lifestyle +372 639 1751  
Kätlin Vanari haridusuuendus / educational innovation +372 619 9857  
Riina Stahl haridusuuendus (noorsootöö, andragoogika, eripedagoogika) / educational innovation (youth work, andragogy, special education) +372 619 9774  
Tiina Alasoo terve ja jätkusuutlik eluviis (Haapsalu kolledž) / healthy and sustainable lifestyle (Tallinn University Haapsalu College) +372 472 0243