Võta meiega ühendust!

Telefon(+372) 6409 379

Inimesed

Avatud akadeemia
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Katrin Männik juhataja A-230 katrin.mannik@tlu.ee +372 640 9379
Lilian Rückenberg täiendusõppe projektijuht A-109 lilian.ruckenberg@tlu.ee +372 619 9516
Elina Tahvel juhtimisvaldkonna koolitusjuht A-109 elina.tahvel@tlu.ee +372 640 9289
Marge Kõrvits avatud õppe peaspetsialist A-228 marge.korvits@tlu.ee +372 640 9139
Kaia Ljaš õpilasakadeemia projektijuht A-229 kaia.ljash@tlu.ee +372 640 9369
Anna Kuznetsova rahvusvahelise suve- ja talvekooli projektijuht A-229 anna.kuznetsova@tlu.ee +372 640 9218
Rahvusvaheliste eksamite keskus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Sirle Kivihall keskuse juht S-327 sirle.kivihall@tlu.ee +372 640 9302
Gerdel-Gris Viil rahvusvaheliste eksamite koordinaator S-327 gerdel-gris.viil@tlu.ee +372 640 9360
Kerli Haas assistent S-327 kerli.haas@tlu.ee +372 640 9360

Koolitusjuhid

Nimi Fookusvaldkond Telefon  
Mailis Štrik digi- ja meediakultuur / meedia, turundus, kommunikatsioon (media, marketing, communication) +372 619 9908  

Triin Kübar

ühiskond ja avatud valitsemine / society and open governance +372 6199 596  

Merje Olm

kultuurilised kompetentsid / cultural competences +372 640 9316  
Kersti Maidra digi- ja meediakultuur (informaatika, infoteadus) / digital and media culture (informatics, information science) +372 640 9428  
Katrin Soidra-Zujev terve ja jätkusuutlik eluviis / healthy and sustainable lifestyle +372 639 1751  
Hele Leek-Ambur  haridusuuendus / educational innovation +372 619 9856  
Riina Stahl haridusuuendus (noorsootöö, andragoogika, eripedagoogika) / educational innovation (youth work, andragogy, special education) +372 619 9774  
Tiina Alasoo terve ja jätkusuutlik eluviis (Haapsalu kolledž) / healthy and sustainable lifestyle (Tallinn University Haapsalu College) +372 472 0243  
Tiiu Maar digi- ja meediakultuur / 

film, muusika, kunstid

+372 619 9908