Võta meiega ühendust!

Telefon(+372) 6409 139

Inimesed

Avatud akadeemia
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Katrin Männik juhataja A-230 katrin.mannik@tlu.ee +372 640 9379
Külliki Tafel-Viia EXU valdkonna juht A-229 kylliki.tafel-viia@tlu.ee +372 640 9361
Ingrid Hindrikson ettevõtluskoostöö ekspert A-109 ingrid.hindrikson_01@tlu.ee +372 619 9516
Silja Lassur arendusprojektide ekspert A-229 silja.lassur@tlu.ee +372 640 9361
Lilian Rückenberg täiendusõppe projektijuht A-109 lilian.ruckenberg@tlu.ee +372 619 9516
Marge Kõrvits avatud õppe spetsialist A-228 marge.korvits@tlu.ee +372 640 9139
Mart Repnau EXU analüütik A-230 mart.repnau@tlu.ee
Margot Adamson kommunikatsiooni ja turunduse ekspert A-230 margot.adamson@tlu.ee +372 640 9379
Rahvusvaheliste eksamite keskus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Sirle Kivihall keskuse juht S-327 sirle.kivihall@tlu.ee +372 640 9302
Gerdel-Gris Viil rahvusvaheliste eksamite koordinaator S-327 gerdel-gris.viil@tlu.ee +372 640 9360
Kerli Haas assistent S-327 kerli.haas@tlu.ee +372 640 9360

Koolitusjuhid

Nimi Fookusvaldkond Telefon  
Elina Tahvel kultuurilised kompetentsid / cultural competences +372 640 9289, 509 0216  

Irene Kollo

ühiskond ja avatud valitsemine / society and open governance +372 619 9942  
Katrin Sigijane digi- ja meediakultuur (meedia, film, kunst) / digital and media culture (media, film, arts) +372 619 9908  
Pirje Meri digi- ja meediakultuur (informaatika, infoteadus) / digital and media culture (informatics, information science) +372 640 9421  
Katrin Soidra-Zujev terve ja jätkusuutlik eluviis / healthy and sustainable lifestyle +372 639 1751  
Kätlin Vanari haridusuuendus / educational innovation +372 619 9857  
Riina Stahl haridusuuendus (noorsootöö, andragoogika, eripedagoogika) / educational innovation (youth work, andragogy, special education) +372 619 9774  
Tiina Alasoo terve ja jätkusuutlik eluviis (Haapsalu kolledž) / healthy and sustainable lifestyle (Tallinn University Haapsalu College) +372 472 0243