koolitused

Pakume sügisel 2022.-2023. aastal tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames ning need on osalejatele tasuta. RKT koolituste sihtrühmaks on töötavad täiskasvanud. Kursused on ellu kutsutud selleks, et aidata inimestel oma tööd tõhusamalt ja edukamalt teha ning täiendatud oskuste kaudu tõsta oma tööalast konkurentsivõimet. 

Ootame koolitustele ettevõtete töötajaid (sh nii väikeettevõtted kui ka suurettevõtteid) ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi ja sotsiaalmeedia turunduse vastu. Võimalus on arendada oskuseid hajus- ja hübriidmeeskondade kaasamiseks ning toetamiseks ning harjutada organisatsioonile vajaliku sõnumi esitamist meedias. 

RKT kursuste kaudu tahame jätkuvalt toetada ka pedagoogilise ettevalmistuseta inimesi, kes soovivad töötada abiõpetajana üldhariduskoolis ning abiõpetajana lasteaias.

Esmakordselt RKT kursuste raames pöörame rõhku ka ajutise kaitse saanutega tegelevate õpetajate, noorsootöötajate ja muude tugitöötajate teadmiste ja oskuste arendamisele eri kultuuritaustaga õppijate kaasamisest ja kultuuritundlikest õpetamise meetodidest.

 

TULEMAS SÜGISEL 2023

HAAPSALUS

 - Toodete ja nende pakendite kavandamine (3d modelleerimine)ja tootmiseks ettevalmistamine Fusion 360 tarkvara abil

 - Veebilehe loomise algõpetus Wordpress platvormil 

 

TOIMUNUD KOOLITUSED:

TALLINNAS

01.10.2022 - 19.12.2022 Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: maailmahariduse ja kultuuritundliku õpetamise meetodid

13.10.2022 - 31.03.2023 Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina 

20.10.2022 - 16.03.2023 Abiõpetaja lasteaias

 - Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve

10.11.2022 - 31.03.2023 Pedagoogika – õppimisest ja õpetamisest alustavale aineõpetajale

6.02.2023 – 31.03.2023 Hajusmeeskondade juhtimine, meediasuhtlus ja kovisioon 

 - Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

 - Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu 

 

HAAPSALUS

 - Tuge vajava lapse toetamine huvikoolis ja noorsootöös

 - Praktilised projektid laserlõikepingil 

 - 17Erivajadusega inimeste toitumine ja liikumine 

 - 
Toodete ja nende pakendite kavandamine (3d modelleerimine)
ja tootmiseks ettevalmistamine Fusion 360 tarkvara abil

NB! Palume arvestada, et kursusele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas). Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Õppijateks võivad olla ka registreeritud töötud kui ka inimesed, kes hetkel ei tööta, aga pole töötuna registreeritud. 

Kursuste toimumise kuupäevi täpsustame siin lehel jooksvalt. 

Sotsiaalfondi logo