Tallinna Ülikool ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda osalevad perioodil 2017 - 2019 partneritena Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN*) juhitud projektis „ApprEnt: Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe“ (Kõrghariduse töökohapõhise õppe ja praktikavõimaluste arendamine koos ettevõtetega Euroopas). Tallinna Ülikooli poolt koordineerib projekti Avatud akadeemia.     

Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õppe- ja praktika pakkumise võimalusi ning luua tugevad koostöövõrgustikud kõrgkoolide ja ettevõtete ning teiste organisatsioonide vahel, kes on seotud praktika või töökohapõhise õppe pakkumisega Eestis ja mujal. 

Ülikooli - ärimaailma koostöö vaates lähtuvalt nähakse töökohapõhist õpet ja praktikavõimalusi kõrghariduses (HE Apprenticeship) programmidena, millel on kas kõik või vähemalt neli järgnevast kuuest tunnusest:

  1. Õppimine vaheldub töökohal õppimise ja haridus- või koolitusorganisatsioonis õppimisena
  2. Programmil on olemas tugev juhendamise element (tutoring/mentoring) - nii töökohal kui ka kõrgkoolis juhendadakse praktikat ja selle käigus mõlema esindajad vastutavad selle eest, et õppija saab vajalikud juhiseid ning olulise töökohal õppimise võimaluse väljaõppinud kogenud spetsialistiga ning et töötajal oleks võimalik omandada teadmisi ja oskusi, mis on talle erialaselt vajalikud.
  3. Programm on osa formaalsest õppest ja/või täienduskoolitusest (mitteformaalsest õppest)
  4. Programmi eduka lõpetamise korral saavad selle läbinud õppijad kvalifikatsiooni või osalise kvalifikatsiooni ja saavad ametliku tunnistuse
  5. Praktikavõimalused on lepingupõhised ja on sõlmitud tööandja ja õppija vahel, kuid mõnikord võivad tugineda ka lepingule, mis on sõlmitud kõrghariduse organisatsiooniga
  6. Praktikavõimalused põhinevad lepingulistel suhetel töötaja ja kõrgharidusinstitutsiooniga ja need suhted on tasustatud palgana, päevarahana või muul viisil, mis on tööga seotud.

Projekti käigus on kogutud kokku praktikad, mida kasutatakse erinevates Euroopa riikides töökohapõhise õppe läbiviimisel. Erinevatest programmidest väljajoonistuvate tugevate ja nõrkade külgede kaardistamisel on tehtud järeldusi, millest saab ka Eestis õppida.

Olulist rolli õppe läbiviimisel nähakse töökohapõhise õppe juhendajate (kõrgkoolis) ja mentorite (ettevõttes) koolitusel.
2018. aastal hakati projekti raames välja töötama töökohapõhise õppe juhendaja koolitusmudelit, millega seoses toimus Tallinna Ülikoolis seminar "Kuidas toetada ja arendada praktikajuhendaja pädevust töökohapõhises õppes?"
Seminar oli mõeldud töökohapõhise õppe mentoritele ja juhendajatele ning praktikasüsteemi arendajatele ettevõtetes,   kutse- ja kõrgkoolides. 

14. mail 2019 toimus rahvusvaheline veebipõhine konsultatsioon EUCENi juhtimisel, milles tutvustatati projektis osalevate riikide huvigruppidele projekti raames välja töötatud tegevuspõhimõtteid kõrghariduse tasandil toimuva töökohapõhise õppe edendamiseks. 

Projekti tulemuste tutvustamiseks, kõrgkoolide ja ettevõtete kogemuslugude jagamiseks ja töökohapõhise õppe teemal arutlemiseks toimus 24. septemberkell 10.00 – 15.00 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tallinna Ülikooli ja SA Innove koostöös korraldatud seminar:
„Töökohapõhine õpe, kas lahendus kvalifitseeritud tööjõu probleemile?“
, kus leidsime vastuseid järgmistele küsimustele:
- Millised on ettevõtete, kõrgkoolide ja õppurite kogemused töökohapõhises õppes. Kas ja millist kasu on see toonud?
- Millised on Euroopa ülikoolide ja ettevõtlusorganisatsioonide koostöös ApprEnt projekti  raames vastvalminud juhendmaterjalid, mis peaksid aitama kõrghariduses töökohapõhist õpet arendada?
- Millised peamised väljakutsed töökohapõhises õppes kõrghariduse tasemel ning mis võiksid olla nende lahenduseks?

Projekti juhendmaterjalid on välja töötanud teadlased ja õppejõud kaheksast Euroopa ülikoolist Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN*) juhitud projekti „ApprEnt: Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe“raames.

Juhendmaterjalide hulka kuuluvad soovituslikud tegevuspõhimõtted kõrghariduse tasemel töökohapõhise õppe mudeli loomiseks ning selle kasulikkust rõhutav turunduspakett, mis on mõeldud õppijatele, ettevõtetele, kõrgkoolidele, hariduse arendajatele ja sellega seotud huvigruppidele (tegevuspõhimõtete loojatele). Samuti kõrghariduse töökohapõhise õppe mentorite ja juhendajate täienduskoolituse üldmudel ning töökohapõhise õppe (õppija-tööandja-kõrgkooli vahel sõlmitud) näidislepingu juhend, mis on abiks töökohapõhise õppe rakendamisel kõrghariduses.

Saadaolevad materjalid leiate siit nii eesti kui inglise keeles:

ApprEnti soovituslikud tegevuspõhimõtted parema kõrghariduse tasemel töökohapõhise õppe mudeli loomiseks
loomiseks: eesti keeles   / inglise keeles

Kõrghariduse tasemel töökohapõhise õppe lepingu koostamise juhend.
Nõuanded kõigile osapooltele eesti keeles /inglise keeles

Kõrghariduse tasemel töökohapõhise õppe mentorite ja juhendajate koolitus.
Mentorkoolituse näidisõppekava eesti keeles / inglise keeles

Turunduspakett: töökohapõhine õpe kõrghariduses:
õppides õpetame, õpetades õpime eesti keeles / inglise keeles

Tutvu projekti kokkuvõttega siin.

Töökohapõhise õppe arengu huvides tasuks mõelda regulatiivse poole peale, et ka kõrghariduse tasemel oleks seadusega kehtestatud töökohapõhise õppe rakendamise kord. Projekti tulemused ning rahvusvaheline praktika saavad loodetavasti siinkohal samuti abiks olla.

Kui Teie ettevõte on huvitatud kõrghariduse tasemel toimuvast töökohapõhisest õppest või soovite kaasa rääkida mentorite koolituse teemal, siis kirjuta aadressil: lilian.ruckenberg@tlu.ee.

Rohkem infot projekti kohta leiate siit. 

Ilmunud artiklid:
Krista Loogma: "Õpipoisiõpe kõrgharidusse!" (Äripäev, 28.03.2019),
Sulev Oll, Liisi Hansen, Krista Loogma, Anne Roospõld, Marge Kõrvits "Ülikool Sinu ettevõttes" (arvamusartikkel Tallinna Ülikooli veebis)

image                    image

*Tallinna Ülikool on kuulunud alates 2004. aasta juunist Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (The European Association for University Lifelong Learning, lühendina EUCEN). EUCEN on 1991. aastast tegutsev rahvusvaheline mittetulundusühing, mis tänaseks on saavutanud positsiooni kui suurim ja tähtsaim multidistsiplinaarne koostöövõrgustik oma valdkonnas Euroopas 190 liikmega 38 riigist. Rohkem infot EUCEN-ist leiab: www.eucen.eu