organisatsiooni arendamine

Organisatsioon on kui elav organism (Arie De Geus, "Elav ettevõte"), mis vajab pidevalt hoolt. Mida tugevam on organisatsiooni immunsüsteem, seda suurem lootus on tal hakkama saada ka kobarkriisi tingimustes. Nii nagu elusorganismil, nii on ka organisatsioonil ja selle erinevate tasandite töötajatel vaja vahel abi ja tuge. 

Pakume organisatsioonidele tellimuskoolitusi, individuaalkonsultatsioone (juhtidele), kovisioone ja uue formaadina ka inspiratsioonipäeva. Oleme valmis kohandama koolitusprogramme vastavalt tellija vajadustele. 

Siit leiate valiku, mis pidevalt täieneb:

Kõne ja hääle treening

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelle oluliseks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida? Koolituse eesmärk on õppida tundma häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, omandada praktilisi harjutusi ja näpunäiteid, kuidas esinemispingest vabaneda ning oma häält paremini hoida ja kaitsta. Koolitaja on Tallinna Ülikooli kauaaegne kõnetehnika õppejõud, Eesti Rahvusringhäälingu dokfilmide ning telesaadete tekstide esitaja Toomas Lõhmuste.

Lisainfo ja registreerimine (tellimuskoolitus): Kõne ja hääle treening

Lisainfo ja registreerimine (avalik koolitus): Kõne ja hääle treening 22.11.2023

Inspiratsioonipäev: Kuidas loovalt juhtida ja juhtivalt luua?

Pakume organisatsioonide juhtidele ja meeskondadele inspiratsioonipäeva, kus fookuses on eelkõige iseenda juhtimine ja motiveerimine. Oma töökogemusest, enesejuhtimisest, iseenda motiveerimisest, aja planeerimisest, koostööst ja paljust muust jagab oma praktilisi kogemusi Tallinna Ülikooli pikaaegne loovkirjutamise õppejõud, kirjanik, tõlkija ja loovjuht Jan Kaus.

Lisainfo ja registreerimine: Kuidas loovalt juhtida ja juhtivalt luua?

Sisekoolitaja organisatsioonis

Organisatsioonides rakendatakse sisekoolitajateks järjest rohkem oma töötajaid. Tavaliselt on nad küll pädevad oma kolleegidele tööalaseid spetsiifilisi teadmisi edasi andma, aga kas nad on saanud sisekoolitaja rolliks vajaliku ettevalmistava koolituse? Pakume nii alustavatele kui ka juba kogemusega sisekoolitajatele praktilist koolitust, et oma kompetentse metoodiliselt lihvida. Koolitaja on TLÜ andragoogika magister, täiskasvanute koolitaja (kutsetase 8), EPALE Eesti keskuse juht Georgi Skorobogatov.

Lisainfo ja registreerimine:  Sisekoolitaja organisatsioonis

 

Koolituste info ja tellimine:

Elina Tahvel
juhtimisvaldkonna koolitusjuht
Tallinna Ülikool 
avatud akadeemia 
5090216
elina.tahvel@tlu.ee