rahandusministeeriumrahandusministeerium logorahandusministeerium logo

Tallinn logo

teenusmajandus logoINNOVE logoarchimedes logoeas logologoetag logoETTP logoPROLOG logoMG logo height=

Koostöövõrgustikud

Eesti Akadeemilise Täienduskoolituse Koostöövõrgustik

Tallinna Ülikool on 30.jaanuaril 2001 Tartus loodud Eesti Akadeemilise Täienduskoolituse Koostöövõrgustiku asutajaliige. Võrgustiku eesmärk on propageerida elukestvat õpet, arendada täiendusõppe valdkonna töötajate oskusi ja kompetentse,  parendada täiendusõppe valdkonna kvaliteeti ning edendada koostööd ülikooli ja ühiskonna vahel. Tegemist on informaalse võrgustikuga, mis ühendab ülikoolide täiendusõppe valdkonna koordineerimise eest vastutavaid spetsialiste ja kuuluvad kõik kuus avalik-õiguslikku ülikooli.

Lisainfot EATK tegevuse kohta leiab: www.eatk.edu.ee

 

Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsioon

Alates 2004. aasta juunist kuulub Tallinna Ülikool ka Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (The European Association for University Lifelong Learning, lühendina EUCEN). EUCEN on 1991. aastast tegutsev rahvusvaheline mittetulundusühing, mis tänaseks on saavutanud positsiooni kui suurim ja tähtsaim multidistsiplinaarne koostöövõrgustik oma valdkonnas Euroopas 190 liikmega 38 riigist.

Rohkem infot EUCEN-ist leiab: www.eucen.eu