koolitus bänner

Tallinna Ülikooli koolitused loovad  unikaalse konkurentsieelise 

Kasuta koolituste otsingut, et leida just sulle sobiv.

  • Saad täiendada end ülikoolis, mis kuulub 5% maailma parimate ülikoolide hulka. Üks juhtivamaid kõrgkoolide edetabelite koostajaid QS World Ranking hindab meie haridust konkurentsivõimeliseks. 
  • Sinu professionaalset arengut toetavad tunnustatud Tallinna Ülikooli õppejõud ning praktikutest partnerkoolitajad.
  • Koolituste kvaliteetse sisu ja praktilise väljundi tagavad süsteemne ning teaduspõhine käsitlus ja interaktiivsed õppemeetodid. 
  • Saad õppida Tallinna kesklinnas asuvas tänapäevases ülikoolilinnakus või tellida meie koolitajad ka sinna, kus vaja.
  • Oleme Töötukassa koolituspartner, et õppida saaks kõik, kel huvi, soov ja vajadus.

50

aastat koolituskogemust teeb
meist eesti ühe kogenuima koolitaja

800

koolitust võimaldab omandada
väga erinevaid teadmisi  

 

14 000

õppijat aastas teeb meist eesti
suuruselt kolmanda täienduskoolitaja

Avalikud koolitused

Koolitustel omandad kogenud koolitajate abil uusi teadmisi ja oskusi.

Vaata koolitusi

Tellimuskoolitused

Täpselt sinu organisatsiooni vajadustele loodud. 

Vaata koolitusi

Mikrokraadid

Võimalus õppida mikrokraadi õppekava alusel.

Vaata õppimisvõimalusi 

Eksamite keskus

Kümme erinevat keeletesti ja mitmeid keelekursuseid

Vaata täpsemalt

 

Reili Argus

Reili Argus

Kultuurilised kompetentsid

Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele professor. Ta on kaitsnud filoloogiadoktori kraadi eesti keele alal ja uurinud eesti keele omandamist. Reili Argusel on koolitaja kogemust juba üle kümne aasta. Tema koolitatavate hulgas on nii eraettevõtteid, panku kui ka erakordselt suur hulk Eesti riigiasutusi. Töö Emakeele Seltsi keeletoimkonnas tagab selle, et koolitatavad saavad uutest reeglimuudatustest teada kiiresti ja vahetust allikast. Reili koolituste aluseks on tellija organisatsiooni kirjalike tekstide näited.
Võta meiega ühendust: Elina Tahvel, 640 92 89 või 509 0216
	 Toomas Lõhmuste

Toomas Lõhmuste

Kultuurilised kompetentsid

Toomas Lõhmuste lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri 9. lennu 1980. aastal. Esinenud laval, filmis, televisioonis ning raadios, olnud kauaaegne Tallinna Ülikooli kõnetehnika õppejõud, koolitaja Eesti Rahvusringhäälingus, sage dokfilmide ning telesaadete tekstide esitaja. Ta on viinud läbi kõnekoolitusi erinevates haridusasutustes, ministeeriumites, firmades ja erialaliitudes, osalenud kõnetehnika meistriklassides Saksamaal, Ungaris ning Venemaal. Toomase treeningud on alati praktilised ja ta annab osalejatele kaasa palju praktilisi nippe ja näpunäiteid, kuidas oma häält kasutada ning seda hoida.

Võta meiega ühendust: Elina Tahvel, 640 92 89 või 509 0216
Snezana Stoljarova

Snezana Stoljarova (MSc)

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Tallinna ülikooli vilistlane sotsiaalpsühholoogia alal ning on hiljem omandanud magistrikraadi ka sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale, Lund Ülikoolis Rootsis. Ta töötab spordipsühholoogia nõustajana erinevate spordialade ning tasemete sportlaste ja treeneritega ning lööb kaasa ka spordil põhinevas noorte arenguprojektis SPIN. Lisaks teeb Snezana aktiivselt tööd ka koolitamise valdkonnas, viies läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid koolitusi ja seminare nii eesti kui ka vene keeles. Tallinna Ülikooliga koostöös on Snezanal juba kolm aastat koolitaja kogemust nii erinevate alade treenerite, kui ka kehalise kasvatuse õpetajate, spordiharrastajate ja lapsevanemate sihtgruppidega. Tema koolitatavate hulgas on korduvaks koostööks saanud ka korvpalli-, võrkpalli- , sulgpalli-, tennise- ja võimlemisliidu treenerid. Snezana omab ka ise kogemust treenerina töötades ja sportlasena saavutusspordis.

Võta meiega ühendust: Katrin Soidra-Zujev, 639 1751
Eha

Eha Rüütel

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Eha Rüütel on kunstiteraapia juhtiv õppejõud. Eha on omandanud lahenduskeskse psühhoterapeudi kvalifikatsiooni Helsingi Psühhoteraapiainstituudis, on kaitsnud magistri- ja doktorikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis ning rahvatervise magistrikraadi Rootsis (Nordic School of Public Health). On Eesti Loovteraapiate Ühingu liige, registreeritud loovterapeut, kunstiterapeut. Praegu töötab Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiate professorina ja kunstiteraapiate õppekava kuraatorina ning on Tallinna Ülikooli esindaja Euroopa Kunstiteraapiate Hariduse Konsortsiumis (ECArTE). Meelistegevus - saareline eluviis.

Võta meiega ühendust: Katrin Soidra-Zujev, 6391752
Mari Mägi

Mari Mägi

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.

Võta meiega ühendust: Katrin Soidra-Zujev, 6391752
Terje Kaldur

Terje Kaldur

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor. Ta omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. Loovteraapiate alaseid teadmisi ja oskusi on Terje rakendanud töös vähihaigete lastega, osaledes loovteraapiatega seotud projektides, lisaks erapraksises, koolituste, töötubade ning enesearengugruppide läbiviimisel. Terje on Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.
Võta meiega ühendust: Katrin Soidra-Zujev, 6391752
Aira Lepik

Aira Lepik

Digi- ja meediakultuur

Aira Lepik on oma Tallinna Ülikoolis töötamise vältel (töötab TLÜs peale pedagoogikakandidaadi kraadi kaitsmist 1983. aastast) tegelenud õppetööga nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritasemel keskendudes viimastel aastatel infoteenuste turunduse, digitaalse raamatukogunduse ning tulemuslikkuse juhtimise ja hindamise temaatikale. Aira kogemus õppekava arendajana, tudengitööde juhendajana ning panustamine rahvusvahelisse erialakogukonda on aluseks koolituspakkumistele.

Võta meiega ühendust: Liina Kirsipuu, liina.kirsipuu@tlu.ee,640 9421
Sirje Virkus

Sirje Virkus

Digi- ja meediakultuur

Sirje Virkus on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professor. Ta on töötanud Tallinna Ülikoolis õppejõuna rohkem kui kolmkümmend aastat. Doktorikraadi kaitses ta Manchesteri Metropoli Ülikoolis ja tema teadustöö keskendub infopädevuse, infokultuuri ja -praktika ning infoteadusliku hariduse uurimisele. Praeguste loengukursuste hulka kuuluvad infoteaduste teooria ja metodoloogia, info- ja teadmusjuhtimine, infokäitumise ja -otsingu teooria, info- ja teadmusühiskonna käsitlused ja tehnoloogiad ning teadusteooria ja uurimismeetodid.

Võta meiega ühendust: Liina Kirsipuu, liina.kirsipuu@tlu.ee,640 9421
Andres Ojaver

Andres Ojaver

Ühiskond ja avatud valitsemine

Andres Ojaver on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning isikuandmete kaitse maailmas tegutsenud üle 7 aasta. Varasemalt oli Andres Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektor nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Lisaks on Andres läbinud IT programmi juristidele, mis andis talle andmekaitsevaldkonnas olulise IT taustateadmise. Täna vastutab Andres erasektoris privaatsusteemade eest olles isikuandmete kaitse ekspert. Muuhulgas kuulub Andrese töö hulka projektijuhtimine, millega rakendatakse täiendavaid isikuandmete kaitse nõudeid uue määruse kontekstis. Seega annavad koolitused hea kombinatsiooni teooria ja praktika ühtsuses ja keskenduvad süsteemselt olulisele.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456
Adik Levin

Adik Levin

Ühiskond ja avatud valitsemine

Adik Levin (MD, Ph.D, MSc.D, FABM) on üle poole sajandi arstikogemustega pediaater. Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna looja ja juhataja 1979-2004. Humaanse ja perekeskse vastsündinute meditsiini initsiatiivi kontseptsiooni autor maailmas. Loengu tsüklis käsitleb ema ja lapse kontakti eri aspekte, rinnaga toitmist, humaanse ja perekeskse meditsiini olemust kaasaja globaliseerivas maailmas ning meditsiinieetika probleeme Eestis. Kõikides loengutes käsitleb väärtushinnanguid, mis on kooskõlas meie ümbritseva loodusega.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456
Anne Tiko

Anne Tiko

Ühiskond ja avatud valitsemine

Anne Tiko on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna psühhosotsiaalse töö lektor. Anne on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogina ja saanud psühholoogiakandidaadi kraadi (arengupsühholoogias) Moskvas, Üld- ja pedagoogilise psühholoogia instituudis. Töötanud Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis ja 1991. a alates Pedagoogikaülikoolis.
Tema uurimishuvi on keskendunud psühhosotsiaalselt ohustatud laste toimetulekule ja nende aitamise võimalustele.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456
Kristo Krumm

Kristo Krumm

Ühiskond ja avatud valitsemine

Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, viinud läbi alustava ettevõtja koolitusi enam kui 5 aasta jooksul ning selle aja jooksul on koolitanud pea 500 alustavat ettevõtjat. Kristo on olnud ise ettevõtja alates 1990 aastate algusest, loonud 8 ettevõtet, töötanud turunduse ja müügi valdkonnas alates 1996. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja VI taseme kutsetunnistust. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456
Mare Leino

Mare Leino

Ühiskond ja avatud valitsemine

Mare Leino on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpedagoogika dotsent. Loenguteemade fookuses on õpi- ja käitumisprobleemidega õpilased, samuti kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Pedagoogikamagistri kraad on kaitstud Tartu Ülikoolis, doktorikraad Tallinna Ülikoolis. Esimene kõrgharidus aga on omandatud hoopis Tartu Ülikooli žurnalistika osakonnast - kirjutamiskalduvusele osutavad kümned populaarteaduslikud raamatud, nii tõlgitud, koostatud kui ka enda kirjutatud.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456
Urmo Reitav

Urmo Reitav

Haridusuuendus

Urmo Reitav'il on pikaajaline valdkonnaalane töökogemus koolitajana, õpetajana, õppejõuna, juhendajana, vabatahtliku noorsootöötajana, mentorina ja huvijuhina koolis. Osalenud arvukate õppekavade ja arendusprogrammide väljatöötamisel. Koolitanud ja juhendanud noori, noorsootöötajaid, huvijuhte, huvikoolide töötajaid, koolijuhte, õpetajaid, lapsevanemaid, kohalike omavalitsuste töötajaid Eestis ja rahvusvahelisel tasandil. Koostanud erialaseid publikatsioone koolinoorsootöö, noorte osaluse ja kaasamise teemal, lisaks ka mitmeid valdkondlikke uuringuid. Kureerib TLÜ noorsootöö õppekava koolinoorsootöö moodulit, nõustab riigikoolide loomisel koolinoorsootöö osa, töötab välja koolinoorsootöö mudelit põhikoolidele.

Võta meiega ühendust: Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee, 619 9774