Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus on ametlik Test of English for Aviation (TEA) testimiskeskus Eestis.

Vastavalt ICAO määrusele 9835 peab kõigi rahvusvaheliselt tegutsevate pilootide ning kõigi rahvusvahelisi lende korraldavate lennujuhtide inglise keele oskus vastama ICAO kehtestatud tasemele.

Eestis on lennunduspersonali keeleoskustaseme kontrollimiseks olnud juba 11 aastat kasutusel Test of English for Aviation ehk TEA, mis on välja töötatud Mayflower College’is, Suurbritannias.

Eksamiga kontrollitakse kuulamis- ning kõnelemisoskust.  Hinnatakse kuut erinevat aspekti: hääldust, keelestruktuuride kasutamist, sõnavara, kõne ladusust, arusaamisoskust ning interaktsiooni. Hindamisskaalaga saab tutvuda http://www.maycoll.co.uk/pdfs/descriptors.pdf.

Testiga saab lähemalt tutvuda ning näidisintervjuud kuulata aadressil www.tea-test.com.

Keskus on avatud teisipäevast reedeni 10.00-15.00

Infovahetus toimub eelkõige meili teel.

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskuses on TEA eksamit võimalik sooritada iga kuu viimasel neljapäeval.

Hind: 140 eurot.
Kontakttea-test@tlu.ee

Univ Tallinn - centre229_0.jpg