ema kodutööl

                                                                                                                                               

balance logo  

Taust ja eesmärk

Covid19 pandeemia ja kiirenenud üleminek kaugtööle on osutunud töötavate inimeste ja eriti just naiste jaoks ebaproportsionaalselt keeruliseks, arvestades vajadust tasakaalustada digitaalselt intensiivsete tööpäevade (ja sageli ebakindlate töökohtade) pinget muude perekondlike, koduste ja hoolduskohustustega. Tulemuseks on suurem oht professionaalseks läbipõlemiseks ja pidevaks stressiks. Lisaks sellele on sõda Ukrainas lisanud ootamatuid vastupidavuse väljakutseid, mis mõjutavad vaimset tervist ja suurendavad kodus töötavate inimeste stressitaset. Kaalul on kaugtöötajate vaimne heaolu. Ilmselgelt on tekitanud probleeme ja pingeid kodustes oludes toimetulek nii tavapärase hoolduskoormusega kui ka töötamise ja õppimisega. Selgunud on, et edukaks toimetulemiseks kaugtööl napib häid juhiseid. Töötajate ja eelkõige just naiste motiveerimiseks ja võimestamiseks loodab BALANCE projekt anda neile suurema kontrolli oma digitaalse heaolu üle ja pakkuda tuge digitaalse tasakaalu saavutamiseks.

BALANCE projekti eesmärk on tegeleda selle toetusvajadusega uuenduslikul viisil, pakkudes kvaliteetseid ja asjakohaseid digivahendeid, mis annaks eelkõige naistele, kelle hoolduskoormus on tavapäraselt suurem, võimaluse jagada oma pandeemiaga hakkamasaamise kogemusi, saada tuge teiste kogemusest ja pakkuda kasutajasõbralikku teavet. 

Sihtrühm

Peamised sihtrühmad on inimesed, kes on pandeemia algusest 2020. aasta märtsist saati kaugtööl töötanud:
-    kaugtöötajad ja nende meeskonna juhid
-    täiskasvanud kaugõppijad
-    õppejõud ja täiskasvanute koolitajad
-    personalijuhid
-    digitaalset toimetulekut toetavad spetsialistid

Tulemused

On loodud videointervjuude kogemustekogu, mis moodustab pandeemiast mõjutatud naiste koostööpõhise veebiruumi, kus jagatakse oma lugusid ja vajadusi ning saadakse toetust ja julgustust. Need videointervjuud peaks aitama õppida teistelt sarnases olukorras olnud naistelt, mõista vastutuse võtmise nüansse oma töö- ja eraelu tasakaalu ja digitaalse toimetuleku üle. Lisaks sellele, et kogemustekogu on naistele kasulik ressurss, on see kasulik ka kõigile neile, kes peavad leidma parema tasakaalu oma töö ja isiklike kohustuste vahel.

Teiseks on välja töötatud tasakaalu saavutamise käsiraamat, mis koosneb paarikümne leheküljelisest teooria osast ja praktilistest materjalidest vastupidavuse tagamiseks, et paremini hakkama saada töötamise ja õppimisega digimaailmas. Juhend on suunatud nii täiskasvanukoolitajaile, kes koolitavad juhte või toetavad täiskasvanud õppijat, kui ka juhtidele, kellel on vastutus toetada oma töötajaid kaugtööl.
Kui oled tutvunud juhendiga, siis palun anna tagasisidet siin (küsimused on inglise keeles, aga vastata võib ka eesti keeles).

Kolmandaks on veebikursus, mis annab juhtidele ideid edendada töökorraldust kaugtöö tingimustes, suurendada töötajate rahulolu, toimetulekut digimaailmas, toetada nende vaimset tervist ja oskust leida tasakaal töö- ja pereelu vahel. Veebikursus on suunatud küll juhtidele, kuid kasulik on see õppematerjal igale töötajale, kes peab toime tulema töö- ja eraelu tasakaalu hoidmisega kaugtööl.
Eestikeelne veebikursuse viie peatüki slaidid on esitatud ka siin:
1. Meeskonna juhtimine kaugtööl töö- ja eraelu tasakaalu hoides
2. Organisatsiooniline ja individuaalne vastutus
3. Digiheaolu
4. Kuidas toetada meeskonna mitmekesisust
5. Koostöine töökeskkond

Kui oled tutvunud veebikursuse materjalidega, siis palun anna tagasisidet siin (küsimused on inglise keeles, aga vastata võib ka eesti keeles).

Balance projekti tulemustega tutvumiseks ja neist osa saamiseks toimus tasuta koolitus "Kuidas hoida tasakaalu töö ja eraelu vahel?" 18. oktoobril 2023 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29.

Projekti koduleht: projectbalance.eu

Balance projekti koordinaator: Marge Kõrvits

KOOSTÖÖPARTNERID
Belgia - EUROPEAN UNIVERSITIES CONTINUING EDUCATION NETWORK
Taani - European E-learning Institute
Kreeka - KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU
Soome - TURUN YLIOPISTO
Iirimaa - MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED

TOIMUMISE AEG 01/11/2021 - 31/10/2023 

image