ema kodutööl

 

TOIMUMISE AEG 01/11/2021 - 31/10/2023

Taust

Covid19 pandeemia ja kiirenenud üleminek kaugtööle on osutunud töötavate inimeste ja eriti just naiste jaoks ebaproportsionaalselt keeruliseks, arvestades vajadust tasakaalustada digitaalselt intensiivsete tööpäevade (ja sageli ebakindlate töökohtade) pinget muude perekondlike, koduste ja hoolduskohustustega. Tulemuseks on suurem oht professionaalseks läbipõlemiseks ja pidevaks isiklikuks stressiks. Lisaks sellele on sõda Ukrainas lisanud ootamatuid vastupidavuse väljakutseid, mis mõjutavad vaimset tervist ja suurendavad kodus töötavate inimeste stressitaset. Kaalul on kaugtöötajate vaimne heaolu. Ilmselgelt on tekitanud probleeme ja pingeid kodustes oludes toimetulek nii tavapärase hoolduskoormusega kui ka töötamise ja õppimisega. Selgunud on, et edukaks toimetulemiseks kaugtööl napib häid juhiseid.

Eesmärk

BALANCE projekti eesmärk on tegeleda selle toetusvajadusega uuenduslikul viisil, pakkudes kvaliteetseid ja asjakohaseid digivahendeid, mis annaks eelkõige naistele, kelle hoolduskoormus on tavapäraselt suurem, võimaluse jagada oma pandeemiaga hakkamasaamise kogemusi, saada tuge teiste kogemusest ja pakkuda kasutajasõbralikku teavet.  Selleks luuakse kogemustekogu, mis moodustab pandeemiast mõjutatud naiste koostööpõhise veebiruumi, kus jagatakse oma lugusid ja vajadusi ning saadakse toetust ja julgustust. See kogemustekogu peaks aitama õppida teistelt sarnases olukorras olevatelt naistelt, mõista vastutuse võtmise nüansse oma töö- ja eraelu tasakaalu ja digitaalse toimetuleku üle. Lisaks sellele, et kogemustekogu on naistele kasulik ressurss, on see kasulik ka kõigile neile, kes peavad leidma parema tasakaalu oma töö ja isiklike kohustuste vahel.

Teiseks töötatakse välja tasakaalu saavutamise juhend, mis koosneb praktilistest materjalidest vastupidavuse tagamiseks ja paremini hakkamasaamiseks töötamisel ja õppimisel digimaailmas. Vahend on suunatud nii täiskasvanukoolitajaile, kes koolitavad juhte või toetavad täiskasvanud õppijat, kui ka juhtidele, kes võtavad vastutuse toetada oma töötajaid kaugtööl.

Kolmandaks luuakse veebikursus, mis ühendab loodud digivahendid õpikeskkonnas. See võimaldab juhtidel edendada oma töökorraldust kaugtöö tingimustes, suurendada töötajate rahulolu, toimetulekut digimaailmas, toetada nende vaimset tervist ja oskust leida tasakaal töö- ja pereelu vahel.

Sihtrühm

Peamised sihtrühmad on inimesed, kes on pandeemia algusest 2020. aasta märtsist saati kaugtööl töötanud:
-    kaugtöötajad
-    kaugõppijad
-    õppejõud ja täiskasvanute koolitajad
-    personalijuhid
-    digitaalse toimetuleku ekperdid

Töötajate ja eelkõige just naiste motiveerimiseks ja võimestamiseks loodab BALANCE projekt anda neile suurema kontrolli oma digitaalse heaolu üle ja pakkuda tuge digitaalse tasakaalu saavutamiseks.

Projekti koduleht: projectbalance.eu

Lisainfo ja kontakt: Marge Kõrvits

KOOSTÖÖPARTNERID

Belgia - EUROPEAN UNIVERSITIES CONTINUING EDUCATION NETWORK
Taani - European E-learning Institute
Kreeka - KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU
Soome - TURUN YLIOPISTO
Iirimaa - MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED

balance logo