Tellimuskoolituste eesmärk on pakkuda kliendile just tema vajadustest lähtuvat koolituslahendust. Koolituse kvaliteedi ja eesmärgipärasuse tagamiseks täpsustat teie vajadused, leiame sobivad arenduspartnerid, töötame välja vajadustele ja kokkulepetele vastava pakkumise.

Tallinna Ülikool pakub tellimuskoolitusi viies fookusvaldkonnas

kultuurilised kompetentsid

Kultuurilised kompetentsid

Pakume eesti keele, kirjaliku ja verbaalse ja kommunikatsiooni ning aasia suhtlemiskultuuri praktilisi koolitusi ja konsultatsioone.  Kultuuriliste kompetentside valdkonda esindab Tallinna Ülikoolis humanitaarteaduste instituut. Tutvu instituudi koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Merje Olm, +372 640 9316

terve ja jätkusuutlik eluviis

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Pakume keskkonna, tervise, spordi, liikumise ja kunstiteraapiate valdkondades praktilisi avalikke koolitusi ja loenguid, mis vastavad iga isiku või organisatsiooni spetsiifilisele koolitusvajadusele. Terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonda veab Tallinna Ülikoolis loodus- ja terviseteaduse instituut. Tutvu loodus- ja terviseteaduste instituudi tegevussuundadega, koolitajatega ja koolitusprofiiliga.

Võta meiega ühendust:
Katrin Soidra-Zujev,  +372 639 1751
Heli Kaldas,  +372 472 0249 (Haapsalu kolledž)

digi ja meediakultuur

Digi- ja meediakultuur

Pakume erinevaid täiendkoolitusi informaatika, infoteaduste ning matemaatika ja matemaatika didaktika valdkondades ning filmi, meedia ja sõnumi visualiseerimisega seotud täiendkoolitusi.
Digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonda juhivad Tallinna Ülikoolis digitehnoloogiate instituut ja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM).

Tutvu digitehnoloogiate instituudi koolitusprofiiliga ja BFMi koolitusprofiiliga ning meie koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Kersti Maidra,  +372 640 9428 (informaatika, infoteadus)
Mailis Štrik, +372 619 9908 (meedia, turundus, kommunikatsioon)
Tiiu Maar, +372 619 9908 (film, muusika, kunstid)

ühiskond ja avatud valitsemine

Ühiskond ja avatud valitsemine

Pakume avaliku halduse, rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute, riigiteaduse, sotsiaalkaitse, sotsioloogia ning õiguse valdkondades praktilisi avalikke koolitusi, loenguid ja konsultatsioone.

Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonda koordineerib Tallinna Ülikoolis ühiskonnateaduste instituut. Tutvu ühiskonnateaduste instituudi tegevussuundadega, koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Triin Kübar, +372 619 9596

haridusuuendus

Haridusuuendus

Haridusinnovatsiooni keskus pakub haridusuuenduse valdkonnas mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi, sh avalikke ja tellimuskoolitusi, inspiratsiooniesitlusi ja arenguprogramme. Meie kompetents on neljal akadeemilisel suunal: õpetajaharidus ja kasvatusteadus, kaasav haridus, elukestev ja mitteformaalõpe ning haridusjuhtimine ja -innovatsioon. Tutvu haridusteaduste instituudi koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Hele Leek-Ambur, +372 619 9856

Küsi pakkumist koolitus@tlu.ee või võta ühendust koolitusvaldkonna esindajaga.

Võta meiega ühendust
Avatud akadeemia üldkontakt:    
Telefon: 640 9379
E-post: avatudakadeemia@tlu.ee