Tellimuskoolituste eesmärk on pakkuda kliendile just tema vajadustest lähtuvat koolituslahendust. Koolituse kvaliteedi ja eesmärgipärasuse tagamiseks täpsustat teie vajadused, leiame sobivad arenduspartnerid, töötame välja vajadustele ja kokkulepetele vastava pakkumise.

Tallinna Ülikool pakub tellimuskoolitusi viies fookusvaldkonnas

kultuurilised kompetentsid

Kultuurilised kompetentsid

Pakume tellimuskoolitusi, mis hõlmavad eri keeli ja kultuure, eesti õigekeelt, korrektset kirjalikku suhtlust, eesti keele vestlusoskust, erialast keelt. Õpetajaile võiksid sobida koolitused, mille abil arendada keeleteadlikku ja -tundlikku õpetamist.
Kultuuriliste kompetentside valdkonda esindab Tallinna Ülikoolis humanitaarteaduste instituut.
 Tutvu instituudi koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Merje Olm +372 6409 316

terve ja jätkusuutlik eluviis

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Pakume keskkonna, tervise, spordi, liikumise ja kunstiteraapiate valdkondades avalikke koolitusi ja loenguid, mis vastavad iga isiku või organisatsiooni spetsiifilisele koolitusvajadusele.
Terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonda veab Tallinna Ülikoolis loodus- ja terviseteaduse instituut.
Tutvu loodus- ja terviseteaduste instituudi tegevussuundadega, koolitajatega ja koolitusprofiiliga.

Võta meiega ühendust:
Katrin Soidra-Zujev  +372 6409 443
Heli Kaldas  +372 472 0249 (Haapsalu kolledž)

digi ja meediakultuur

Digi- ja meediakultuur

Pakume täiendkoolitusi informaatika, infoteaduste ning matemaatika ja matemaatika didaktika valdkondades ning filmi, meedia ja sõnumi visualiseerimisega seotud täienduskoolitusi.
Digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonda juhivad Tallinna Ülikoolis digitehnoloogiate instituut ja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM). Tutvu digitehnoloogiate instituudi koolitusprofiiliga ja BFMi koolitusprofiiliga ning meie koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Kersti Maidra  +372 6409 428 (informaatika, infoteadus)
Mailis Štrik +372 6199 908 (meedia, turundus, kommunikatsioon)
Tiiu Maar +372 6199 908 (film, muusika, kunstid)

ühiskond ja avatud valitsemine

Ühiskond ja avatud valitsemine

Pakume avaliku halduse, rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute, riigiteaduse, sotsiaalkaitse, sotsioloogia ning õiguse valdkondades avalikke koolitusi, loenguid ja konsultatsioone.
Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonda koordineerib Tallinna Ülikoolis ühiskonnateaduste instituut. Tutvu ühiskonnateaduste instituudi tegevussuundadega, koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Karin Ratas +372 6409 382

haridusuuendus

Haridusuuendus

Haridusinnovatsiooni keskus pakub haridusuuenduse valdkonnas mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi, sh avalikke ja tellimuskoolitusi, inspiratsiooniesitlusi ja arenguprogramme. Meie kompetentsus on neljal akadeemilisel suunal: õpetajaharidus ja kasvatusteadus, kaasav haridus, elukestev ja mitteformaalõpe ning haridusjuhtimine ja -innovatsioon. Tutvu haridusteaduste instituudi koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Hele Leek-Ambur, +372 6199 856

Võta meiega ühendust

Küsi pakkumist koolitus@tlu.ee või võta ühendust koolitusvaldkonna esindajaga.