täiskasvanud õppija

Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia eesmärk on toetada ülikooli ühiskonnale suunatud tegevusi, keskendudes partnerlussuhete arendamisele fookusvaldkondades. Ülikooli fookusvaldkonnad on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

 

Avatud akadeemia tegevused:

Avatud akadeemia teenused ja tegevused on suunatud organisatsioonidele (ettevõtted, avalik sektor, kolmas sektor), täiendusõppijatele ja õpilastele.

Telefon(+372)  6409 379

 

Kõik avatud akadeemia kontaktid