Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia eesmärk on toetada ülikooli ühiskonnale suunatud tegevusi, keskendudes partnerlussuhete arendamisele fookusvaldkondades. Ülikooli fookusvaldkonnad on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

 

Avatud akadeemia tegevused:

Avatud akadeemia teenused ja tegevused on suunatud organisatsioonidele (ettevõtted, avalik sektor, kolmas sektor) ning täiendusõppijatele.

Nõukoda

Avatud akadeemia juurde kuulub eesti- ja välismaistest ekspertidest koosnev nõukoda, mille eesmärk on toetada ülikooli ühiskonnale ja majandusele suunatud koostööd ja teenuseid, võimendades tööjõuressurssi ja infrastruktuuri viies fookusvaldkonnas. Nõukoja liikmed on:

 • Kadi Lambot (Confido Erameditsiinikeskus, Arstikeskus Confido OÜ)
 • Tea Danilov (Riigikogu Kantselei Arenguseire Keskus)
 • Ants Lusti (Identity OÜ, Creative Union MTÜ)
 • Pirko Konsa (Health-Circle OÜ)
 • Jaanus Vahesalu (Tallinna Ettevõtlusamet)
 • Jari Kuusisto (Vaasa ülikool)
 • Frank Werthwein (Frankfurdi Ülikool, Ferthwein Trainings)
 • Indrek Ibrus (Tallinna Ülikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut)
 • Hans Põldoja (Tallinna Ülikool digitehnoloogiate instituut)
 • Kristjan Port (Tallinna Ülikool loodus- ja terviseteaduste instituut)
 • Mihkel Kangur (Tallinna Ülikool loodus- ja terviseteaduste instituut)
 • Alari Allik (Tallinna Ülikool humanitaarteaduste instituut)
 • Zsolt Bugarski (Tallinna Ülikool ühiskonnateaduste instituut)
 • Tobias Ley (Tallinna Ülikool haridusteaduste instituut)

Võta meiega ühendust

Telefon: 640 9379 E-post: avatudakadeemia@tlu.ee