I voor: essee. Essee teema selgub kohapeal. 

Essee kirjutatakse kohapeal (kuni 2 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi. Essee kirjutamiseks valmistumisel soovitame jälgida aktiivselt ühiskonnas toimuvat. 

Hindamiskriteeriumid: oskus analüüsida ühiskonna toimuvat, ära tunda ja hinnata suhtekorralduse rolli, väljendada oma mõtteid selgelt ja loetava käekirjaga korrektses eesti keeles. Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

II voor: vestlus komisjoniga.

VESTLUSTE AJAKAVA ON LEITAV SIIN!

Hindamiskriteeriumid: oskus väljendada oma mõtteid ja arvamusi hea keelekasutusega, oskus analüüsida ja selgitada ühiskonna protsesse, suutlikkus mõista ja kirjeldada õpitavat eriala ning veenda komisjoni oma motivatsioonis õppima asuda.