Main Documents

University Presentation Forms

Deadlines and instructions for graduation theses in ESTONIAN

Kõrghariduse esimese ja teise astme lõputööde nõuded, lõpueksami nõuded ja teemad ning lõputööde esitamise tähtajad:

Õppekava

Lõputöö nõuded või lõpueksami nõuded ja teemad*

Lõputöö esitamise tähtajad

 • Bioloogia (kõrvalerialaga) BSc
 • Integreeritud loodusteadused BSc
 • Keskkonnakorraldus BSc, MSc
 • Linnakorraldus MA
 • Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MSc
 • Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MA

Nendele erialadele kehtib sama juhend:

Juhend loodusteaduste  ja loodusainete didaktika erialade lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 • Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö BA
 • Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja MA

Juhend tehnoloogia ja tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde koostamiseks ja vormistamiseks

 

2 nädalat enne kaitsmist

 

 • Psühholoogia BA, MA
 • Organisatsioonikäitumine MA

 

Bakalaureuseeksam koosneb kirjalikust teoreetilisest osast ning iseseisvast empiirilisest uurimustööst.

Juhend psühholoogia eriala uurimisprojektide, seminari- ja magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

Juhend organisatsiooni-käitumise magistritööde koostamiseks ja  vormistamiseks

2-3 nädalat enne kaitsmist

 • Kunstiteraapiad MA

Juhend kunstiteraapiate magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 • Kehakultuur BA
 • Kehakultuuri õpetaja MA

Juhend kehakultuuri erialade bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 • Rekreatsioonikorraldus BA, MA

Juhend rekreatsioonikorralduse bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

*Eeltoodud vastava valdkonna juhendid kehtivad ka suletavate õppekavade lõputöödele.

Movement, Health and Sport Sciences in ESTONIAN

Psychology and Behavioural Sciences in ESTONIAN

Kunstiteraapiate magistriõpe
Organisatsioonikäitumise magistriõpe
Psühholoogia eriala bakalaureuse- ja magistriõpe
Inimeseõpetuse, organisatsioonikäitumise, psühholoogia ja suhtlemispsühholoogia kõrvaleriala

Science and Technology Education in ESTONIAN

Last updated 09/18/2019 - 12:46