Lõputööde tähtajad ja juhised

Kõrghariduse esimese ja teise astme lõputööde nõuded, lõpueksami nõuded ja teemad ning lõputööde esitamise tähtajad:

Õppekava

Lõputöö nõuded või lõpueksami nõuded ja teemad*

Lõputöö esitamise tähtajad

Bioloogia (kõrvalerialaga) BSc Integreeritud loodusteadused BSc

 

Keskkonnakorraldus BSc, MSc

 

Linnakorraldus MA

 

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MSc

 

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MA

 

 

Juhend loodusteaduste  ja loodusainete didaktika erialade lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks

 

 

 

2 nädalat enne kaitsmist

 

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö BA

 

Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja MA

Juhend tehnoloogia ja tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde koostamiseks ja vormistamiseks

 

 

2 nädalat enne kaitsmist

 

 

 

 

Psühholoogia BA, MA

 

 

 

 

Organisatsioonikäitumine MA

 

Bakalaureuseeksam koosneb kirjalikust teoreetilisest osast ning iseseisvast empiirilisest uurimustööst.

Juhend psühholoogia eriala uurimisprojektide, seminari- ja magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

 

Juhend organisatsiooni-käitumise magistritööde koostamiseks ja  vormistamiseks

 

2-3 nädalat enne kaitsmist

 

Kunstiteraapiad MA

 

Juhend kunstiteraapiate magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

 

2 nädalat enne kaitsmist

 

 

 

Kehakultuur BA

 

Kehakultuuri õpetaja MA

 

Juhend kehakultuuri erialade bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

 

2 nädalat enne kaitsmist

 

Rekreatsioonikorraldus BA, MA

 

Juhend rekreatsioonikorralduse bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

 

2 nädalat enne kaitsmist

*Eeltoodud vastava valdkonna juhendid kehtivad ka suletavate õppekavade lõputöödele.

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused

Psühholoogia ja käitumisteadused

Kunstiteraapiate magistriõpe
Organisatsioonikäitumise magistriõpe
Psühholoogia eriala bakalaureuse- ja magistriõpe
Inimeseõpetuse, organisatsioonikäitumise, psühholoogia ja suhtlemispsühholoogia kõrvaleriala

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

Last updated 22.02.2019 kell 14:37