Õppetöö sooritusõiguse pikendamine seoses kehtestatud eriolukorraga 2019/2020 õppeaasta kevadsemestril

 • Võttes aluseks Eestis ja Tallinna ülikoolis kehtestatud eriolukorra ja kooskõlas ülikooli otsustega 31.03.2020, rakendab Loodus- ja terviseteaduste instituut erisusi õppetööle. Vaata erisuste nimekirja (pdf) (muudetud 5. juuni 2020).
 • 12.05.2020 toimus LTI üliõpilastele mõeldud õppekorralduse infotund, kus õppejuht Sirje Vaask jagas uusimat ülevaadet LTI õppetöö korraldusest alates 18. maist 2020. Infotunni salidid leiate SIIT!

Üldised dokumendid

Esitluspõhjad

Lõputööde tähtajad ja juhised

Kõrghariduse esimese ja teise astme lõputööde nõuded, lõpueksami nõuded ja teemad ning lõputööde esitamise tähtajad:

Õppekava

Lõputöö nõuded või lõpueksami nõuded ja teemad*

Lõputöö esitamise tähtajad

 • Bioloogia (kõrvalerialaga) BSc
 • Integreeritud loodusteadused BSc
 • Keskkonnakorraldus BSc, MSc
 • Linnakorraldus MA
 • Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MSc
 • Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MA

Nendele erialadele kehtib sama juhend:

Juhend: Juhend loodusteaduste ja loodusainete didaktika erialade lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 • Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö BA
 • Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja MA

Juhend: Juhend tehnoloogia ja tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde koostamiseks ja vormistamiseks

 

2 nädalat enne kaitsmist

 

 • Psühholoogia BA, MA
 • Organisatsioonikäitumine MA

 

Bakalaureuseeksam koosneb kirjalikust teoreetilisest osast ning iseseisvast empiirilisest uurimustööst.

Juhend: 

Juhend psühholoogia eriala uurimisprojektide, seminari- ja magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

Juhend: Juhend organisatsioonikäitumise magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

2-3 nädalat enne kaitsmist

 • Kunstiteraapiad MA

Juhend: Juhend kunstiteraapiate magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 • Kehakultuur BA
 • Kehakultuuri õpetaja MA

Juhend: Juhend kehakultuuri erialade bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 • Rekreatsioonikorraldus BA, MA

Juhend: Juhend kehakultuuri erialade bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

*Eeltoodud vastava valdkonna juhendid kehtivad ka suletavate õppekavade lõputöödele.

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused

Psühholoogia ja käitumisteadused

Kunstiteraapiate magistriõpe
Organisatsioonikäitumise magistriõpe
Psühholoogia eriala bakalaureuse- ja magistriõpe
Inimeseõpetuse, organisatsioonikäitumise, psühholoogia ja suhtlemispsühholoogia kõrvaleriala

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

Abistavad materjalid

Last updated 25.06.2020 kell 15.21