Lõputööde tähtajad ja juhised

Kõrghariduse esimese ja teise astme lõputööde nõuded, lõpueksami nõuded ja teemad ning lõputööde esitamise tähtajad:

Õppekava

Lõputöö nõuded või lõpueksami nõuded ja teemad*

Lõputöö esitamise tähtajad

 • Bioloogia (kõrvalerialaga) BSc
 • Integreeritud loodusteadused BSc
 • Keskkonnakorraldus BSc, MSc
 • Linnakorraldus MA
 • Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MSc
 • Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MA

Nendele erialadele kehtib sama juhend:

Juhend: Juhend loodusteaduste ja loodusainete didaktika erialade lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks UUS!

2 nädalat enne kaitsmist

 • Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö BA
 • Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja MA

Juhend: Juhend tehnoloogia ja tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde koostamiseks ja vormistamiseks
UUS!

 

2 nädalat enne kaitsmist

 

 • Psühholoogia BA, MA
 • Organisatsioonikäitumine MA

 

Bakalaureuseeksam koosneb kirjalikust teoreetilisest osast ning iseseisvast empiirilisest uurimustööst.

Juhend: 

Juhend psühholoogia eriala uurimisprojektide, seminari- ja magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

Juhend: Juhend organisatsioonikäitumise magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

2-3 nädalat enne kaitsmist

 • Kunstiteraapiad MA

Juhend: Juhend kunstiteraapiate magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks
UUS!

2 nädalat enne kaitsmist

 • Kehakultuur BA
 • Kehakultuuri õpetaja MA

Juhend: Juhend kehakultuuri erialade bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 • Rekreatsioonikorraldus BA, MA

Juhend: 
Juhend rekreatsioonikorralduse bakalaureuse- ja magistritöö
koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

*Eeltoodud vastava valdkonna juhendid kehtivad ka suletavate õppekavade lõputöödele.

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused

Psühholoogia ja käitumisteadused

Kunstiteraapiate magistriõpe
Organisatsioonikäitumise magistriõpe
Psühholoogia eriala bakalaureuse- ja magistriõpe

Last updated 17.07.2024 kell 16.46