Üldised dokumendid

Esitluspõhjad

FONT

NB! Soovitame soojalt laadida esitluste koostamiseks oma arvutisse Minion font, mis on ülikooli stiiliraamatu järgi meie ametlik font. Kuid Times New Roman sobib samuti.

Minioni saab oma arvutisse alla laadida siit

Juhis allalaadimiseks:
1. Lae lingi all olev .zip fail arvutisse.
2. Vali parema hiireklahviga 'paki lahti'.
3. Ava tekkinud failikataloog ja märgista ära kõik selles sisalduvad failid, va "__MACOSX".
4. Vali parema hiireklahviga 'Install'.
5. Leiad uued fondid dokumendi tööriistaribalt, teiste fontide seast. Enim kasutatav versioon on Minion Pro.

Lõputööde tähtajad ja juhised

Kõrghariduse esimese ja teise astme lõputööde nõuded, lõpueksami nõuded ja teemad ning lõputööde esitamise tähtajad:

Õppekava

Lõputöö nõuded või lõpueksami nõuded ja teemad*

Lõputöö esitamise tähtajad

 • Bioloogia (kõrvalerialaga) BSc
 • Integreeritud loodusteadused BSc
 • Keskkonnakorraldus BSc, MSc
 • Linnakorraldus MA
 • Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MSc
 • Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MA

Nendele erialadele kehtib sama juhend:

Juhend: Juhend loodusteaduste ja loodusainete didaktika erialade lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks UUS!

2 nädalat enne kaitsmist

 • Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö BA
 • Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja MA

Juhend: Juhend tehnoloogia ja tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde koostamiseks ja vormistamiseks
UUS!

 

2 nädalat enne kaitsmist

 

 • Psühholoogia BA, MA
 • Organisatsioonikäitumine MA

 

Bakalaureuseeksam koosneb kirjalikust teoreetilisest osast ning iseseisvast empiirilisest uurimustööst.

Juhend: 

Juhend psühholoogia eriala uurimisprojektide, seminari- ja magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

Juhend: Juhend organisatsioonikäitumise magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

2-3 nädalat enne kaitsmist

 • Kunstiteraapiad MA

Juhend: Juhend kunstiteraapiate magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks
UUS!

2 nädalat enne kaitsmist

 • Kehakultuur BA
 • Kehakultuuri õpetaja MA

Juhend: Juhend kehakultuuri erialade bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 • Rekreatsioonikorraldus BA, MA

Juhend: 
Juhend rekreatsioonikorralduse bakalaureuse- ja magistritöö
koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

*Eeltoodud vastava valdkonna juhendid kehtivad ka suletavate õppekavade lõputöödele.

Last updated 21.09.2023 kell 13.27