TLÜ arheoloogia teaduskogu on Eesti kõige suurem arheoloogia teaduskollektsioon. Selle asutamisajaks peetakse 1947. aastat, kuigi kogu moodustavate vanemate kollektsioonide kujunemise eellugu ulatub ajas palju kaugemale – 1838. aastasse. Erinevatest osadest moodustuv arheoloogiakogu on kujunenud eri institutsioonide, sh Õpetatud Eesti Seltsi, Eestimaa Kirjanduse Ühingu, Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi jt muinasteaduslike kollektsioonide liitmise tulemusel. Alates 2006. aastast on arheoloogia teaduskogu võetud arvele riigivarana ja seda tähistatakse akronüümiga AI (arheoloogia inventar).

TLÜ arheoloogia teaduskogu koosneb järgmistest allkollektsioonidest:

  1. arheoloogiakollektsioonid (nn esemetekogu), mille ligikaudne suurus on 2012. aasta seisuga 1,3 miljonit esemeleidu;
  2. numismaatika ja väärismetallesemete kollektsioonid (u 106 000 münti ja 1200 vääriseset);
  3. arheozooloogia kollektsioonid (koosnevad inim- ja loomaluude kollektsioonidest, ühtekokku ca 40 000 magasineerimiskarpi);
  4. arheoloogiaarhiiv e dokumendikogu ja arheoloogiaraamatukogu (sisaldab lisaks erialastele trükistele ka käsikirjalisi materjale);
  5. uurimist toetavad kollektsioonid (sh luude, seemnete, taimejäänuste võrdluskogud, mulla ja setteproovid, söe-, puidu-, ja metalliproovid).

TLÜ arheoloogia teaduskogu kasvab pidevalt, ulatudes aastas 1000 kuni 20 000 leiuni. Sedavõrd suured erinevused leidude laekumises tulenevad kaevamismahtude erinevusest. Kõige suurema juurdekasvu on enamasti andnud need kaevamisobjektid, mis paiknevad paksu ja leiurikka kultuurkihiga keskaegsete linnade südames. Näiteks laekus Tallinna Vabaduse väljaku 2008–2009 arheoloogilistelt kaevamistelt ühtekokku ca 20 000 leiuühikut, mille hulgas oli ka Tallinna ajaloo uurimise seisukohalt unikaalsed ca 2000 kiviaja asula leidu. Lisaks arheoloogilistelt väljakaevamistelt koguneva leiuainesega kasvavad kollektsioonid ka arheoloogilistelt maastikuinspektsioonidelt talletatud ja juhuslikult avastatud arheoloogiliste esemetega.

TLÜ arheoloogia teaduskogusid hoitakse Tallinnas, Rüütli tn 8 ja 10 hoonetesse ehitatud spetsiaalhoidlates ja selleks kohandatud ruumides. Suur osa arheozooloogia kollektsioonidest paiknes kuni 2012. aasta kevadeni rendipinnal Keilas, kuid seoses hoone lammutamisele minekuga koliti need kuni uue hoidla valmimiseni ajutisele hoiupinnale Pääskülla.

arheoloogia.ee

PostiaadressRüütli 10, 10130 Tallinn

Telefon(+372) 683 6469