Arheoloogia teaduskogu

Tallinna Ülikoolis hoitav arheoloogia teaduskogu moodustab Eesti arheoloogia rahvuskollektsioonist suurima osa. Selle asutamisajaks peetakse 1947. aastat, kuigi kogu moodustavate vanemate kollektsioonide kujunemise eellugu ulatub ajas palju kaugemale – 1838. aastasse. Erinevatest osadest moodustuv arheoloogiakogu on aja jooksul kujunenud eri institutsioonide, sh Õpetatud Eesti Seltsi, Eestimaa Kirjanduse Ühingu, Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi jt muinasteaduslike kollektsioonide liitumise tulemusel. Alates 2006. aastast on see kogu võetud arvele riigivarana. TLÜ arheoloogiakogu tähistatakse akronüümiga AI.

TLÜ arheoloogiakogusid hoitakse Tallinnas, Rüütli tn 8 ja 10 hoonetesse ehitatud spetsiaalhoidlates ja selleks kohandatud ruumides. Suur osa arheo-osteoloogia ehk luu-kogust paiknes kuni 2012. a. kevadeni rendipinnal Keilas, selle võimaluse ära langedes koliti luuleiud kuni uue hoidla valmimiseni ajutisele laopinnale Pääskülla. Alates 2019. a. sügisest on suurem osa luukogust ümber kolitud uude, moodsa sisustusega ning spetsiaalselt luuleidude säilitamiseks ja hoidmiseks mõeldud uude hoidlasse Põhja-Tallinnas, Ankru tn 4a.

Arheoloogiakollektsioonid toetavad teadustööd

Arheoloogiakollektsioonid pole mõeldud ainult hoiustamiseks ja säilitamiseks, vaid nende põhjal tehakse aktiivselt teadusuuringuid. Kogud pole suletud ka väljaspoolt TLÜ-d tulevatele uurijatele. Meie kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine seab koguhoidjatele olulise lisaülesande: avada ja teha kogud ligipääsetavaks nii Eesti kui välismaa teadlastele, õpilastele ja huvilistele.

 

arheoloogia

PostiaadressRüütli tn 10, 10130 Tallinn

Telefon(+372) 683 6462