Arheoloogia teaduskogu

TLÜ rektori tänukiri Ülle Tamlale

Eile, 18. aprillil valitses arheoloogia teaduskogus pidulik ja üllatusterohke meeleolu, kui TLÜ teadusprorektor Katrin Niglas andis üle rektori tänukirja Ülle Tamlale pika, professionaalse ja viljaka töö eest arheoloogiakogude peavarahoidjana.

Palju õnne, Ülle!

The Salme Ship Burials. Salme laevmatused.

Salme laevmatused: kaks kaheksanda sajandi massihauda Saaremaalt

Välitööd ja kataloog

Reedel 10. novembril 2023 esitleti Eesti Meremuuseumi koge saalis äsja ilmunud Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu poolt välja antud inglisekeelset kogumik-kataloogi „Salme laevmatused: kaks kaheksanda sajandi massihauda Saaremaalt“.

Nagu pealkiri ütleb, tutvustab raamat Saaremaalt Salmelt 2008. aastal ja seejärel 2010 avastatud kahte laevmatust, mis leidude järgi võisid pärineda (eel-)viikingiajast. Avastus oli üllatav, kuna kunagi varem pole leitud selliseid viikingilaevu, kuhu oleks maetud nii palju mehi kui seda oli Salmel. Salme I laevast leiti seitsme ja Salme II laevast koguni 34 sõjamehe säilmed. Neile oli haudadesse kaasa pandud rikkalik valik esemeid, mille hulgas oli uhkeid sõjariistu nagu mõõgad ja kilbid, tarbeesemeid nagu noad, luisud ja kammid, samuti Skandinaavias tuntud mängu Hnefatafl valdavalt vaalaluust tehtud nuppe ja täringuid ning palju muud. Panuste seast ei puudunud ka koerad ja jahikullid, rääkimata kaasa pandud loomsest proviandist. Nii laevmatused ise kui ka enamik leiumaterjalist ei ole iseloomulikud selleaegsele Saaremaale ega ka laiemalt Eesti alale, vaid viitavad Salmele maetud sõjameeste päritolule Skandinaaviast, tõenäoliselt Kesk-Rootsist.

Salme matusekompleks on andnud väga väärtusliku uurimisainese tollaste inimeste füüsilise seisundi, geneetilise pärandi ja surma põhjuste kohta, samuti ainest viikingiaja matmiskombestiku, sotsiaalse tausta ning laevaehituse uurimiseks. Seekordne raamat annab ülevaate Salmel toimunud välitöödest, leiumaterjalist ja dateerimisküsimustest, kokku üheksalt autorilt. Kataloogist leiab üksikasjalikud leiunimekirjad ning jooniste ja fotode tahvlid. Kõik need huvitavad leiud ja välja kaevatud konstruktsioonid on suurepäraseks infoallikaks taastamaks üht dramaatilist sündmust kaheksanda sajandi Läänemere idaosas.

Värske raamat on jõudnud müügile raamatupoodidesse (Rahva Raamat, Krisostomus) ning Tallinna Ülikooli teabekeskuse poodi (sh e-poodi).

Vaata raamatu eessõna koos sisukorraga ja raamatu esitlusel tehtud fotosid Arheoloogia teaduskogu fotogaleriis.

The Salme Ship Burials: Two Eighth-Century Mass Graves on Saaremaa Island, Estonia

Fieldwork and Catalogue

On Friday, 10th November 2023, a new book published by the Archaeological Research Collection of Tallinn University was presented in the Cog hall of the Estonian Maritime Museum.

As the title says, the book presents the two ship burials discovered in 2008 and then in 2010 from Salme, Saaremaa island, Estonia, together with artefacts dating them to the (Pre-)Viking Age. The discovery was astounding, as no Viking ship has ever been found with so many burials: the remains of seven warriors were uncovered in the Salme I ship and as many as 34 in the Salme II ship. A rich assortment of items had been placed in their graves, including elaborate armaments, such as swords and shields, everyday utensils, such as knives, whetstones, and combs, as well as playing pieces and dice, mostly of whalebone, for the Scandinavian game called Hnefatafl, and much more. The grave contributions also included dogs and hunting hawks, not to mention the animal parts brought along as provisions. Ship burials as such and likewise most of the finds recovered at Salme are not characteristic of Saaremaa at the time, nor of the wider Estonian area. Rather, they indicate the origin of the warriors buried here – from Scandinavia, probably Central Sweden.

The Salme burial complex has provided invaluable research data on the physical condition, genetic origin, and causes of death of these people, as well as material for the study of Viking burial customs, social background, and shipbuilding. This book, authored by a team of nine specialists, gives an overview of the fieldwork conducted at Salme, the find material, and dating issues. The catalogue contains detailed lists of finds and plates of drawings and photos. Together, the striking finds and excavated structures constitute an excellent source of information for reconstructing a dramatic event that occurred in the eastern part of the Baltic Sea in the eighth century AD.

The new book has arrived on sale in the bookstores in Estonia (Rahva Raamat, Krisostomus) and the Tallinn University Information Center store (incl. e-store).

Look at the Preface and Contents of the book and the Photo Gallery of the presentation event.

Muinsuskaitseameti tunnustus Aive Viljusele

Muinsuskaitseameti aastaauhindade tänuüritusel pälvis Aive Viljus parima restauraatori tiitli

24.11.2022 toimus Tallinnas Mustpeade majas Muinsuskaitseameti iga-aastane tänuüritus, millel tunnustatakse 2022. aastal valdkonnas silma paistnud mälestisi, tegevusi ja inimesi. Aasta leiu kategoorias võitis kevadel Tallinnas Lootsi tänavalt leitud 14. sajandi laevavrakk, kuid TLÜ arheoloogia teaduskogul on eriti hea meel selle üle, et amet tunnustas parima restauraatori kategoorias meie kolleegi Aive Viljust. Aive töö torkab sõna otses mõttes silma, kogenud ja südamega tegijana paistavad tema konserveeritud esemed alati silma. Hea näide sellest on tänavu korrastatud Mõdriku ja Metsla aarded Virumaalt ja Järvamaalt. Palju õnne Aive!

image-20221127130506-1

Muinsuskaitseameti tunnustus Jaana Ratasele

Palju õnne Jaana Ratasele, keda Muinsuskaitseamet tunnustas preemiaga TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias 2021.a. kaitstud magistritöö eest!

Töö pealkiri on"Õmbluskunst keskaegsetes linnades Tallinna Jahu tn arheoloogiliste leidude näitel".

Meie teaduskogu jaoks on see oluline, kuna töös käsitletakse Jahu tn leiukollektsioonis sisalduvaid haruldasi tekstiilileide.

Pildil illustratsioon Jaana Ratase magistritööst “Õmbluskunst keskaegsetes linnades
Tallinna Jahu tn arheoloogiliste leidude näitel”, autor Jaana Ratas.

Kaitseministeeriumi teenetemärk Mauri Kiudsoole

Arheoloogia teaduskogu numismaatik, Mauri Kiudsoo, kes on ka metsavendluse ajaloo aktiivne uurija, sai 11.juunil oma hindamatu töö eest Kaitseministeeriumilt hõberinnamägi. Palju õnne ja edu uutes uurimisteemades!

MauriTeenetemärk

Raamatu "Lood ja leiud Tallinna algusest" esitlus

 

30. septembril 2020 esitles Erki Russow arheoloogia teaduskogus oma vastilmunud raamatut “Lood ja leiud Tallinna algusest”. Koostöös kujundaja Jaana Ratasega on trükivalgust näinud raamat heaks lugemiseks peamiselt Tallinna maapõuest välja kaevatud huvitavamatest keskaegsetest leidudest. Raamatusse koondatud lood on varem ilmunud ajaleht “Postimees” nädalalõpu lisas ning nüüd kirjastus “Stilus” väljaandena mitmes raamatukaupluses saadaval.

Raamatu "Lood ja leiud Tallinna algusest" esikaas

Vaata fotogaleriid