Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi ekspositsioon koosneb kahest ajastutruust klassiruumist, millest üks on sisustatud 19. ja 20. sajandi vahetuse ning teine 1970.–1980. aastate stiilis. Klassiruumid seob omavahel temaatiliselt tervikuks kahel tasapinnal paiknev püsinäitus “Hariduslugu”, mis küsimuste-vastuste vormis avab huvitavamaid kilde eesti hariduse, kooli ja lasteaia ajaloost.
 
Püsinäitusel käsitletaval teemal on valminud minutiloengud “Milline oli kool ja koolmeister tsaariaja lõpus?”, “Kust sai alguse koolivormi kandmise traditsioon?”, “Kust pärineb 1. septembri traditsioon?”.