Inimesed

Eesti pedagoogika arhiivmuuseum
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Veronika Varik direktor Rv10-241 veronika.varik@tlu.ee +372 665 3460
Piret Laht arhivaar-koguhoidja Rv10-144 piret.laht@tlu.ee +372 665 3461
Tiina Tootsi arhivaar-koguhoidja Rv10-245 tiina.tootsi@tlu.ee +372 665 3462
Villem Normak arhivaar-koguhoidja Rv10-245 villem.normak@tlu.ee +372 665 3462
Triinu Rannula haridusloo spetsialist Rv10-245 triinu.rannula@tlu.ee +372 665 3462
Elo Tootsi koguhoidja Rv10-244 elo.toots@tlu.ee +372 665 3462