Tallinna Ülikooli muuseum kogub esemeid, fotosid, trükiseid ning muid materjale, mis kajastavad Tallinna Ülikooli ja tema eelkäijate ajalugu alates 20. sajandi algusest kuni tänapäevani. Muuseumi prioriteediks on koguda ülikooli töötajate ning õppetöö- ja teadustegevusega seotud materjale, samuti materjale, mis kajastavad üliõpilaselu ja õppetöö väliseid tegevusi.

Muuseum võtab muuseumikogusse vastu asju, mis on olulised Tallinna Ülikooli ajaloo seisukohast ning aitavad täiendada muuseumi senist kogu. Muuseumikogu täiendamise peamised põhimõtted on:

Põhikriteeriumid:

  • Ajalooline väärtus: kas asjal on seos Tallinna Ülikooliga või ülikooli liikmetega, kuidas aitab objekt paremini mõista ülikooli ajalugu
  • Esteetiline väärtus: asi on valmistatud meisterlikult ja on suurepärane näide teatud oskustest
  • Teaduslik väärtus: kas asja vastu võiks olla huvi uurijatel
  • Ühiskondlik või kogukondlik väärtus: asi on valminud või on kasutatud Tallinna Ülikoolis või on muul moel seotud Tallinna Ülikooliga

Lisakriteeriumid:

  • Päritolu, legend, dokumenteerimise aste: muuseum kogub asju, millel on seos Tallinna Ülikooliga
  • Iseloomulikkus, tüüpilisus, rariteetsus: asi on silmapaistev, haruldane või ebatavaline näide teatud tegevusest, perioodist, asjal on legend
  • Seisund, terviklikkus: muuseum kogub eelistatult terviklikult säilinud asju
  • Kasutatavus näitustel, teadustöös: kogumisel arvestatakse asja võimalikku sobivust näitustega ja haridusprogrammidega

Kuna mitmete kolimiste tõttu on paljud Tallinna Ülikooli muuseumi materjalid kaduma läinud ja kahjustunud, palume abi ülikooli muuseumi kogude täiendamisel. Kui leiate, et teie valduses on materjali, mis võiks pakkuda huvi ülikooli ajaloo seisukohast ja vääriks säilitamist ning jäädvustamist tulevastele põlvedele, võtke ühendust muuseumi projektijuhiga