Arheoloogia teaduskogu

Arheoloogia teaduskogu juures viiakse läbi mitmeid arheoloogiakollektsioonidel põhinevaid teadus- ja arendusprojekte. Lisaks teadusprojektidele teostatakse teenusena erinevate arheoloogiliste materjalide ekspertiise ja analüüse.