Eesti pedagoogika arhiivmuuseum või selle töötajad on andnud panuse järgmiste teoste valmimisse: 

Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004: Changes and Challenges. Riia: Läti Ülikooli kirjastus, 2020. 286 lk. 

Kaheksanda sajandi lävepakul: Tallinna toomkool 1319–2019. Tallinn: Tallinna Toomkool, 2019. 240 lk.

Tallinna ajalugu. III, 1710–1917. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, 2019. 414 lk.

Tallinna ajalugu. IV, 1917–2019. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, 2019. 408 lk.

Eesti hariduse 100 aastat: Rahvusliku kooli teekond 1918–2018. Tallinn: Post Factum, 2018. 192 lk.

Peeter Põld 140. Aegumatud väärtused kasvatuses ja hariduses. Tallinn: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseum, 2018. 132 lk.

History of Pedagogy and Educational Sciences in the Baltic Countries from 1940 to 1990: an Overview. Riia:  Kirjastus RaKa, 2013. 288 lk.

Tallinna hariduselu 1918–2010: Üldharidus ja hariduskorraldus. Tallinn: Tallinna Haridusamet, 2012. 743 lk.

Eesti kooli ajalugu, 2. köide (1860. aastaist 1917. aastani). Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2010. 774 lk.

History of Educational and Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940. Riia: Läti Ülikool, 2009. 135 lk. 

Eesti kooli ajalugu teose esikaas
Eesti kooli ajalugu, 2. köide Tallinna hariduselu 1918–2010