2023–2024 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt toetatud väliseesti materjalide digitaliseerimise ja veebipõhiselt (andmebaasis arhmus.tlu.ee) kättesaadavaks tegemise projekt.

2020–2024 Kõrgkooliõpikute koostamise programmist ja TLÜ uuringufondist toetatud projekt “Eesti kooli ajalugu, 3. köide (1917–1940) koostamine ja väljaandmine”.

2020–2024 koostöös Rahvusarhiiviga dokumendipärandi digiteerimise projekt “Vaba rahvas vabal maal (1920–1940)”.