2020–2022 Kõrgkooliõpikute koostamise programmist ja TLÜ uuringufondist toetatud projekt “Eesti kooli ajalugu, 3. köide (1917–1940) koostamine ja väljaandmine”.

2020–2021 TLÜ uuringufondist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt toetatud projekt “Alusuurimus üleminekuaastate suundumustest hariduses: haridustegelaste intervjueerimine”. 

2020–2022 koostöös Rahvusarhiiviga dokumendipärandi digiteerimise projekt “Vaba rahvas vabal maal (1920–1940)”.

Alates 2020 Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustoetus haridusloolise ja pedagoogilise pärandi kogumiseks, talletamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks laiemale üldsusele koostöös Johannes Käisi Seltsi ning Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudiga.