Arheoloogia teaduskogu

Arheoloogia teduskogu kontaktid

Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Lembi Lõugas juhataja, vanemteadur R6-222 lembi.lougas@tlu.ee +372 683 6462,
+372 555 14634
Heikki Pauts peavarahoidja R10-306 heikki.pauts@tlu.ee

+372 683 6472,
+372 555 14631

Heidi Luik teadur, koguhoidja R10-206 heidi.luik@tlu.ee +372 555 76845
Irita Kallis koguhoidja R10-208 irita.kallis@tlu.ee +372 5197 1579
Mari-Liis Posti koguhoidja,
andmebaasi administraator
R10-307 mlposti@tlu.ee +372 5647 2373
Kristi Tasuja koguhoidja R8-arhiiv kristi.tasuja@tlu.ee +372 683 6473
Mauri Kiudsoo koguhoidja R10-207 mauri.kiudsoo@tlu.ee

+372 5551 4632

Ülle Tamla koguhoidja R10-308 ulle.tamla@tlu.ee +372 683 6469
Aive Viljus vanemkonservaator R6-316 aive.viljus@tlu.ee

+372 683 6468

Tarvi Toome konservaator R10-112b tarvi.toome@tlu.ee +372 683 6482
Liis Soon

raamatukoguhoidja

R8-raamatukogu liis.soon@tlu.ee +372 683 6470
Erki Russow vanemteadur R10-306 erki.russow@tlu.ee +372 5666 0522
Monika Reppo arheoloogia spetsialist R10-306 monika.reppo@tlu.ee +372 683 6472
Arvi Haak teadur R6-217 arvi.haak@tlu.ee +372 5661 4307
Ülle Aguraiuja-Lätti teadur R6-216 uagura@tlu.ee +372 683 6467
Tuuli Jõesaar spetsialist R6-124 tuulijo@tlu.ee