Arheoloogia teaduskogu
  • 2005-... Haridus- ja teadusministeeriumi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kollektsioonid“ meetme kaudu toetatud „Tallinna Ülikooli arheoloogiakollektsioonid“. Loe lähemalt Eesti Teadusinfosüsteem - Teadustegevus - Kollektsioonid ja kogud.
  • 2018-2022 rühmagrandi projekt PRG29 „Võõras vs kohalik kesk- ja uusaja toitumisharjumustes Läänemere idaaladel: päritoluanalüüside kasutamine tarbimismuutuste jälgimisel“. Projekti kohta vaata Eesti Teadusinfosüsteemi.
  • 2020-2022 TLÜ uuringufondi toetatud projekt TF5519 „Arheozooloogia ja botaanika andmestiku teaduskäibesse toomine“. Projekti kohta vaata Eesti Teadusinfosüsteemi.
  • 2017-2022 koostöö Uppsala Ülikooli projektiga „The Viking Phenomenon“: TAU17036 "Salme sündmus: kaks eelviikingiaegset laeva-massihauda Saaremaal, Eestis“. Loe lähemalt Eesti Teadusinfosüsteemi vahendusel.