Arheoloogia teaduskogu

arheoloogia teaduskogu töötajaskond osutab mitmesuguseid arheoloogiaalaseid teenuseid, ekspertiise ja analüüse: nt konserveerimisteenus, pinnaseproovide töötlemine, uurimisteenused, leidude pildistamine, leiumaterjali väljakaevamiste järgne puhastamine ja pakendamine. Teenustele on koostatud orienteeruv hinnakiri, kuid iga juhtum on oma olemuselt erinev ning vajab omaette kokkulepet.