Akadeemiline raamatukogu

Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
         

Arheoloogia teaduskogu

Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Ülle Tamla peavarahoidja R10-308 ulle.tamla@tlu.ee +372 683 6469
Jüri Peets vanemteadur      
Ülle Aguraiuja-Lätti teadur      
Lembi Lõugas vanemteadus, juhataja R6-222 lembi.lougas@tlu.ee +372 683 6462
Liina Maldre teadur      
Sirje Hiie arheobotaanika spetsialist      
Heidi Luik koguhoidja      
Reet Maldre projekti koordinaator      
Erki Russow vanemteadur      
Raili Allmäe teadur      
Mari-Liis Posti koguhuhoidja-andmebaasi administraator      
Liis Soon raamatukoguhoidja   liis.soon@tlu.ee +372 683 6470
Aive Viljus vanemkonservaator   aive.viljus@gmail.com  
Irita Kallis koguhoidja R10-208 irita.kallisa@tlu.ee  
Kristi Tasuja arheoloogiaarhiivi hoidja R10-306 kristi.tasuja@tlu.ee +372 683 6469
Mauri Kiudsoo koguhoidja R10-207 mauri.kiudsoo@tlu.ee  
Tarvi Toome konservaator R10-112b tarvi.toome@tlu.ee +372 683 6469

Tallinna Ülikooli muuseum

Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Kristiina Oppi muuseumi projektijuht S-112B kristiina.oppi@tlu.ee +372 640 9202

Eesti Pedagoogika Arhiivimuuseum

Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Veronika Varik direktor Rv10-241 veronika.varik@tlu.ee +372 665 9409
Marga Lvova     peavarahoidja Rv10-244     marga.lvova@tlu.ee +372 665 9455
Piret Laht arhivaar-koguhoidja Rv10-245     piret.laht@tlu.ee +372 665 9442
Tiina Tootsi arhivaar-koguhoidja Rv10-245     tiina.tootsi@tlu.ee +372 665 9442
Villem Normak arhivaar-koguhoidja Rv10-245     villem.normak@tlu.ee +372 665 9442
Ene Luka haridusloo spetsialist Rv10-114     ene.luka@tlu.ee +372 665 3461

Juri Lotmani semiootikavaramu

Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Tatjana Kuzovkina juhataja M-310 tatjana.kuzovkina@tlu.ee +372 619 9561
Darja Dorving peaspetsialist       darja.dorving@tlu.ee