Arheoloogia teaduskogu

Tallinna Ülikooli arheoloogia andmebaasi TALAR programmeerimisega alustati 2005. aastal riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ raames. Väga suur hulk arheoloogia andmestikust on selles nüüdseks talletatud. 2020. aasta algusest on TALAR majutatud TLÜ Akadeemilise raamatukogu serverites. TALAR on mõeldud eelkõige arheoloogide töökeskkonnaks ning ligipääsetav registreeritud kasutajatele. Külalised saavad TALAR-sse pilku heita kasutades kasutajanime ja parooli „kylaline“.

Kuna TALAR-is on luukogu registreeritud vaid luukarpide kaupa, tekkis 2015. aastal vajadus uue andmebaasi järgi, milles oleks luukarpide sisu „avatud“. Tol aastal oli arheozooloogiakollektsioon teekaardiprojekti „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ üheks arenduse objektiks ning loodud sai uuendatud arheoloogia andmesüsteem ARHIS. Hetkel on selles välja arendatud vaid arheozooloogiakogu moodul, kuid perspektiivis lisatakse sinna ka muud kogud (nt arheobotaanika, osteo-antropoloogia jm). ARHIS on mõeldud töökeskkonnaks vaid registreeritud kasutajatele nii Tallinna kui Tartu ülikoolide spetsialistidele.

Arheoloogia avaandmed kuvatakse seni veel arendamisjärgus ARHEST (Eesti Arheoloogia Andmekogud) veebilehel. Süsteemi valmimise järgselt on võimalik kokku tuua arheoloogia andmed nii TALAR-st, ARHIS-st, Tartu Ülikooli TARA-st kui ka muuseumite infosüsteemist MUIS.