Käsikirjakogu

Käsikirjakogu sisaldab haridus- ja koolitegelaste mälestusi, uurimusi, kirjavahetust ning haridus- ja kultuuriloolisi allikaid (koolikroonikad, protokolli- ja päevaraamatud, koolitunnistused, vihikud jms). Vanimad originaalmaterjalid on pärit 19. sajandi teisest poolest, näiteks Joa vallakooli kroonika aastaist 1875–1909; Hulja kooli päevaraamat aastaist 1880–1902; Vändra Kurttummade Kooli kirjavahetus aastaist 1864–1879; koolivihikuid ja tunnistusi leidub alates 1870. aastate lõpust. Kogus on hulgaliselt Välis-Eesti haridus- ja kultuurilugu kajastavaid materjale – Eesti Komitee Koolitoimkonna materjalid, laagri- ja täienduskoolide päevikud, sh lõpueksamite protokollid, hinnetelehed, tunnistused. Mahukamad isikufondid on moodustunud rahvusvaheliselt tuntud kasvatusteadlaste ja koolitegelaste Johannes Käisi, Aleksander Elango, Herman Rajamaa ja Heino Liimetsa materjalidest. 21. sajandil on kogu senisest enam täienenud koolieelsete lasteasutuste ajaloolist arengut ning alushariduse mõningaid tahke käsitlevate üliõpilasuurimustega. 

kiituskiri

Trükisekogu

Trükisekogus on pearõhk eestikeelsel ja Eestis ilmunud õppekirjandusel, koolide väljaannetel (kooliajalood, õpilasalmanahhid, -ajakirjad, koolilehed) ning pedagoogilisel perioodikal. Omaette kogumi moodustavad Välis-Eesti kooli loomist ja arengut puudutavad trükised, välisriikides välja antud eestikeelsed kooliõpikud, mälestusteraamatud. Vanimaks raamatuks kogus on Halles väljaantud Tallinna raamatupidaja Johann Daniel Intelmannsi “Aritmetischer Wegweiser, oder nach Ehst- und Lieflandischer Handlung gründlich eingerichtetes: Erstes Revalsches Rechenbuch: in XII Theilen und einem nützlichen Anhang” (ilmunud 1736). Kogu pärliks võib pidada Johann Georg Schwartzi poolt toimetatud  “Koli-ramatu” (1852–1861) sarja. Trükisekogu abil on võimalik saada ülevaade nii rahvusliku hariduse eri aegade õppe-metoodilisest kirjandusest kui õppekavadest (sh koolieelsed lasteasutused), koolikorraldusest jms. Pidevalt täieneb kogu õppematerjalidega ka eesti keele kui võõrkeele õpetamise kohta.
jakobsoni lugemik

Foto- ja audiovisuaalne kogu

Foto- ja audiovisuaalne kogu sisaldab fotosid haridus- ja koolitegelastest, kooli- ja lasteaiahoonetest; kooli- ja lasteaiaruumidest, õuealadest ning sündmustest. Varasemad pildid pärinevad 1860. aastatest ja kujutavad omaaegse Vändra Kurtide Kooli õpetajaid. Lisaks paberfotodele on kogus õppeotstarbelisi klaas- ja diapositiive ning koolides kasutatud õppefilme. Viimastel aastatel on kiiresti kasvama hakanud digitaalsete fotode ja videote osakaal. Kogu sisaldab ka mitmesuguseid helikandjaid – vinüülplaate, helilinte, kassette ja CDsid. Audiomaterjalidest väärtuslikuma osa moodustavad intervjuud omaaegsete haridustegelastega.

 

Esemekogu

Esemekogu sisaldab õppe- ja näitvahendeid (seinakaardid, -tabelid, mõõteriistad, mudelid, mulaažid), koolitarbeid (kirjutusvahendid, tahvlid, olmeesemed), sümboolikaesemeid (rinnamärgid, medalid, vimplid, embleemid), kunsti- ja käsitööesemeid (joonistused, käsitsivalmistatud õpilastööd), tekstiiliesemeid (koolivormid, koolivormielemendid) ning koolimööblit.
kohtukull