Eesmärk:

Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust tänapäeva meedia toimimisest; saada teadlikuks meediatarbijaks; arendada meediakirjaoskust; suurendada teadlikkust meediaruumist; arendada kriitilise mõtlemise oskust. 

"Koolituse juures meeldis kõige rohkem praktilisus, paras annus teooriat ja kohe praktika"

 

 

Sisu:

Meediapädevuses käsitleme:

 • Info edastamise viisid – uudis, arvamus, satiir, reklaam.
 • Uudis vs arvamus.
 • Kuidas tunda ära valeuudist ja hinnata veebilehekülje autentsust?
 • Mõjutus tekstis ja plaaniõpetus (audivisuaalse jutustuse ABC).
 • Telefoni montaažiäppide tutvustus.
 • Sotsiaalmeedia võimalused ja ohud.
 • Küberkiusamine, valekontod ja -sõnumid, fotode ja videode kasutamine.

  "Meeldisid filmi tegemisega seotud asjad ja  kriitilise mõtlemise oskused"

 

 

Kursuse lõpetanu:

 • oskab eristada meediatekste;
 • oskab koostada uudist ja teha reportaaži; 
 • oskab ära tunda valeuudist ja hinnata veebilehekülje autentsust; tunneb audiovisuaaljutustuse lihtsamat ABC-d (plaanid, rakursid);
 • oskab telefoniga filmida ja monteerida lühilugu;
 • oskab ära tunda ohte veebikeskkonnas;
 • teab, et ka sotsiaalmeedias tuleb allikale viidata

Sihtgrupp:

lapsed vanuses 10-16

Lisainfo ja registreerumine:

AADRESS Narva mnt 27, 10120 Tallinn

E-POST bfmkoolitused@tlu.ee

.