Eesmärk:

Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust tänapäeva meedia toimimisest; saada teadlikuks meediatarbijaks; arendada meediakirjaoskust; suurendada teadlikkust meediaruumist; arendada kriitilise mõtlemise oskust. 

"Koolituse juures meeldis kõige rohkem praktilisus, paras annus teooriat ja kohe praktika"

 

 

Sisu:

Meediapädevuses käsitleme:

 • Info edastamise viisid – uudis, arvamus, satiir, reklaam.
 • Uudis vs arvamus.
 • Kuidas tunda ära valeuudist ja hinnata veebilehekülje autentsust?
 • Mõjutus tekstis ja plaaniõpetus (audivisuaalse jutustuse ABC).
 • Telefoni montaažiäppide tutvustus.
 • Sotsiaalmeedia võimalused ja ohud.
 • Küberkiusamine, valekontod ja -sõnumid, fotode ja videode kasutamine.

  "Meeldisid filmi tegemisega seotud asjad ja  kriitilise mõtlemise oskused"

 

 

Kursuse lõpetanu:

 • oskab eristada meediatekste;
 • oskab koostada uudist ja teha reportaaži; 
 • oskab ära tunda valeuudist ja hinnata veebilehekülje autentsust; tunneb audiovisuaaljutustuse lihtsamat ABC-d (plaanid, rakursid);
 • oskab telefoniga filmida ja monteerida lühilugu;
 • oskab ära tunda ohte veebikeskkonnas;
 • teab, et ka sotsiaalmeedias tuleb allikale viidata

Koolitajad:

 • Katrin Sigijane MSc digitaalsed õpimängud, BA audiovisuaalne kunst, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
 • Maria Mang BA filmikunsti eriala, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi meedia ja filosoofia õpetaja
 • Katrin Saks MA ajakirjandus, Tartu Ülikool

Sihtgrupp:

lapsed vanuses 10-16

Osalustasu: 

Koolitus on õpilastele tasuta. 
Koolitust rahastab US State Department Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL) läbi haridusele suunatud mittetulundusühingu International Research and Exchanges Board (IREX)
 

Koolituse kestus:

16 akadeemilist tundi.

Grupi suurus:

20 osalejat 

97994859 112928677095244 9082894630244057088 n  

Lisainfo ja registreerumine:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

AADRESS Narva mnt 27, 10120 Tallinn

TELEFON (+372) 6199 908, 509 6692

E-POST katrin.sigijane@tlu.ee

.