Koolitajad: Tiina Hiob, BFMi reklaamiteooria lektor 

Sisu:

 • Bränd, maine, kuvand. Sissevaade tööandjabrändi.
 • Juhi kuvand kui ettevõtte või organisatsiooni maine ja kuvandi kujundaja.
 • Töötajad kui brändisaadikud turunduses ja mainekujunduses.
 • Brändi antropomorfsus. Arhetüüpidele toetuvad brändid.
 • Brändiuuringud.
 • Tööandja vaade brändingule.

Eesmärk:

 • Õppida kujundama organisatsiooni brändi klientide, partnerite ja uute potentsiaalsete töötajate silmis, olla atraktiivne tööandja.
 • Omada ülevaadet, kuidas uurida, kes ja mida ettevõttest arvab ning kus uuringutulemusi kasutada.
 • Osata kaasata töötajaid brändisaadikutena turundamisse ja mainekujundusse

Õpiväljundid:

Osaleja on õppinud nägema ja tundma oma organisatsiooni kui brändi, selle inimnäolisust ja tähendust nii tänase kui homse töötaja silmis.

Sihtgrupp:

 • Turundajad, kes soovivad teha inimnäolisemat​ ​turundust
 • Personalitöötajad, kes soovivad leida uusi​ ​sobivaid​ ​töötajaid
 • Juhid, kes soovivad ühtselt hingavamat ja pühendunumat​ ​meeskonda

Tellimusel pakume: 

1. Arendusprojekt (uuring, konsultatsoon, koolitus) ettevõte brändi uuendamiseks 

2. Koolitus töötajate kaasamiseks turundustegevustesse ehk töötajad kui brändisaadikud

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn