Koolitaja: Margit Keerdo-Dawson (BA Operaator-režissööri erialal (Tallinna Ülikool, 2005), MA Stsenaristika erialal (Leeds Metropolitan Ülikool, 2008)

Toimumisaeg: 2 päeval

kell 10.00-16.00

 

Millest me räägime, kui räägime filmist?

Kas Sul on kunagi juhtunud, et oled näinud head mängufilmi, aga ei suuda kuidagi põhjendada, miks see hea oli ja miks see Sulle õieti meeldis? Või oled näinud filmi, mis oli nii halb, et lausa ärritas, aga sa ei oska sõnadesse panna, mis seal Sulle õieti ei meeldinud? Filmianalüüsi koolitusel räägime dramaturgiast, loo erinevatest elementidest, visuaalsest loojutustamisest ning puudutame filmitegemise erinevaid protsesse, et saada selgust, mis filmi mõtet edasi kannab ja vaatajas elamuse tekitab. Koolitusele on oodatud inimesed, kes on suured filmisõbrad või tunnevad huvi filmitegemise vastu.

Õpitulemused: Arendada osalejate filmi nn kirjaoskust (film literacy), pakkuda sõnavara ja vahendeid mängufilmi süvitsi tundmaõppimiseks, tutvustada filmi valmimise aspekte, mis lõpptulemust mõjutavad.

Õpiväljundid:koolitusel osalenu tunneb filmi väljendusvahendeid ja dramaturgilisi elemente  ning suudab analüüsida nii teose sisu kui mõju.

Sisu: 

Osalejad vaatavad ära täispika mängufilmi, mida hakatakse koolituse käigus koos lahkama. Võrdlused vaatame näiteid teistest filmidest, uurime stsenaariumit ning analüüsime kaaderhaaval olulisemaid stseene. Räägime loojutustamisest ja dramaturgiast: tegelased, eesmärgid ja konfliktid. Sündmused ja süžee. Loo ülesehitus: vaatused, stseenid ja pöördepunktid. Loo aegruum ja maailm. Dialoog ja alltekst. Loo teema ja sõnum.

Visuaalne loojutustamine. Filmi valmimise protsess ja filmilikud väljendusvahendid: režii - töö näitlejaga ja misantseen. Operaatoritöö - plaani suurus, rakurss, valgus, kompositsioon, kaamera liikumine. Kunstnikutöö, montaaž, helikujundus ja muusika.Žanr ja žanritavad, meeleolu. Vaataja empaatia.

Iseseisev töö: analüüsitava filmi vaatamine, artiklite lugemine.

Osaleja puhul on oluline, et mõistab vähemalt natuke inglise keelt.

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn