Kursuse juhendajad: Eda Heinla, PhD loovuse lektor   Liina Kolkloovustreener ja suhtlemisõpetaja

 

Sihtgrupp: kõik huvilised, eriti sobilik lapsevanematele 

 

 

Koolituse eesmärk:

saada ülevaade loovuse arendamise võimalustest ja vahenditest, 

tõsta teadlikkust lapse ja enda loovusest ning loova keskkonna kujundamisest,

leida uusi võimalusi ühise kvaliteetse aja sisustamiseks ja mitmekülgse isiksuse arengu toetamiseks,

tutvuda loovmeetodite ja võtetega

Koolituse sisu:

I Me kõik oleme loovad ja see on arendatav

II Kuidas hoida enda loovust. 

 • Kuidas toetada loovuse avaldumist
 • Märkamine ja reageeringud
 • Teoreetiline osa: tunnustamise ja tagasiside andmise mudelid
 • Kuidas anda tunnustust (ja mitte hinnangut)

III Lapse (ja kaaslaste) loovuse toetamine

 • Multi-intelligentsusest ja vanuselisest loova mõtlemise arengust
 • Teoreetiline osa: andekas laps ja käitumistüübid
 • Tunnustuse ja toetamise erinevad kanalid

IV Vigade tegemine ja parandamine

 • Loomisprotsess ja isiklik haavatavus
 • Vigade tegemise kasulikkus igapäevaelus
 • Teoreetiline osa: vigade tegemise protsess ja selle kasu

Kursusel osaleja:

 • teab loovuse olemusest ja selle arendamisest;
 • on kogenud praktilisi meetodeid, võtteid ja tehnikaid, mis soodustavad loovuse ja innovatsiooni arendamist
 • on keskendunud nii lapse kui ka oma isiklikule loovusele ja seeläbi leidnud uusi võimalusi ühiseks tegevuseks ja ajaveetmiseks.

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, (+372) 509 6692