Tutvustus

Andres Jõesaarel, PhD, on pikaajaline kogemus meedia- ja telekomitööstuses. 90ndatel oli ta eratelekanali Reklaamitelevisioon üks asutajaliikmeid ja TV3 peadirektor. Aastatel 2000–2011 oli ta Tele2 äriklientuuri ja sisuteenuste direktor. Aastatel 2000-2012 oli Jõesaar ringhäälingunõukogu esimees. Ta on olnud mitme Euroopa Nõukogu ja OSCE ekspertrühma liige ja juht ning praegu on ta ka Kultuuriministeeriumi meedianõunik.
Tema peamised akadeemilsied uurimisvaldkonnad on meediapoliitika - ja -majandus ning auditooriumiuuringud. Oma uurimistöös on ta pööranud erilist tähelepanu meedia, sh avalik-õigusliku meedia rollile ühiskonnas ja mõjule erinevates kogukondades. Tuginedes uuringutele, mis käsitlevad elanikkonna hinnanguid meedia eri aspektidele, sh usaldusväärsusele ja olulisusele, on ta nõustanud poliitikakujundajaid meediaalaste õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel.

Põhitööülesanded

meedia ja kommunikatsiooni suuna juht

Uurimisvaldkonnad

ristmeedia

ristmeedia tootmise õpe

meedia juhtimine, meediamajandus

meediapoliitika sh ringhäälingupoliitika (Eesti, Baltimaad, Euroopa Liit, maailm)

meedia (televisioon, raadio, ...)

meediauuringud