Koolituse läbiviimise koht: Tallinna Ülikooli maaliklass, Narva mnt 27

Grupi suurus: 6-15 inimest

 

Eesmärk: 

Harjutada maalimisoskuseid ja tutvuda maalimistehnikatega. Visuaalkultuuri pädevuse arendamine. Toetada meeldivalt ja harmooniliselt isikuomaduste arengut.

Sisu:

1. PÄEV
NÄO KUJUTISE VÄRVIMINE
Tähelepanu väärivate meistrite tööde toetusel sissejuhatus portreekunsti. Illustreeritud loeng: Indiviid, individuaalsus ja individualism maalimisprotsessis. Portree maalimise nipid. Stuudiotöö ülesanded ehk praktilised tööd: kuidas ma portreteeriksin ennast; kuidas ma suudan veel ennast portreteerida. Ettekujutus ja teostus.

2. ja 3. PÄEV
KOLORIIDIST LÄHTUV TEMAATILINE ja VABA MAAL
Illustreeritud loeng. Raamistatud vabadus ja reeglitele allutatud kaos maalikunstis. Stuudio ülesanded maalikompositsioonidele. „Metoodiline“ ja „analüütiline“ maalimine. Abstraktne kompositsioon. „Lilllemaal“. 

4. ja 5. PÄEV
OBJEKTI MAALIMINE
Illustreeritud loeng.Seadeldised, maketid, mordid, prügimäed ja tänavad maalikunstis. Stuudio ülesanded maalikompositsioonidele. A`la jõuluseadeldis või vaateakna dekoratsioon. Konstrueeritud seadeldis. Avastatud insporatsiooni allikas. 

6. ja 7. PÄEV
SUURMEISTER MINU ÕPETAJA – Interpretatsioon - koopia
Tutvumine eri ajastute maalikunsti kujundajatega. Illustratiivne loeng. Eesti tuntud ja vähem tuntud maalikunstnikud. (KUMU ja Kadrioru lossi külastamine). Minu lemmikmaalija laadis maali koopia või interpretatsioon teostamine, tänapäevased värvikasutuse võimalused.

8.-9. PÄEV
MAALIKUNST! KUHU SA LÄHED?
„Galeriikunsti võlud ja valud“. Kontseptuaalne maal.

Õppevahendite kulud: Osa vahendeid tuleb ise kaasa võtta
Õpiväljundid: Osaleja on arendanud maali kompositsiooni ja ise maalinud. Mõistab professionaalset maalikeelt.
Õpiväljundite hindamine: Kursus läbitud / mitte läbitud. Otsustatakse kursuse käigus loodud tööde põhjal

Juhendaja: Renee Aua, BFMi maali ja maalitehnoloogia lektor.

Lisainfo ja registreerumine:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, 509 6692