Teadus

TERE KK ravimuda-mudaravi ja tervisedenduse meeskonna, ja partnerite uurimistöö tulemusena on ilmunud teadusartikkel

TERE KK logo

TLÜ Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) ravimuda-mudaravi ja tervisedenduse meeskonna, ja partnerite uurimistöö tulemusena on ilmunud teadusartikkel rahvusvahelises kõrgetasemelisesajakirjas uudse elektrilistel mõõtmistel põhineva meetodi ja rakenduse kohta ravimuda mõju hindamiseks inimese nahale:

Metshein, M.; Tuulik, V.-R.; Tuulik, V.; Kumm, M.; Min, M.; Annus, P. Electrical Bioimpedance Analysis for Evaluating the Effect of Pelotherapy on the Human Skin: Methodology and Experiments. Sensors 2023, 23, 4251. https://doi.org/10.3390/s23094251

Läbiviidud teadustöö tulemusena pakuti välja uudne meetod ja mitteinvasiivsete elektroodide lahendus ravimuda mõju hindamiseks inimese nahale läbi elektrilise bioimpedantsi mõõtmiste. Väljatöötatud lahendust rakendati uuringu läbiviimiseks vabatahtlike grupil, kellel hinnati lokaalse ravimuda kompressi mõju naha elektrilistele omadustele. Läbiviidud mõõte eksperimendi tulemusena selgus, et peale randmele asetatud ravimuda kompressi mõõdetud impedantsi reaalosa erineb oluliselt randme impedantsi reaalosast, mis on mõõdetud mõjutamata nahal enne ravimuda kompressi nahale asetamist. Paralleelselt läbi viidud mõõtmised teise käe randmel, kasutades üksnes veekompressi indikeerisid vastupidist tulemust – tugevat korrelatsiooni enne veekompressi läbiviidud mõõtmistega. Seega, nagu ka artiklis näidatud, on elektrilise bioimpedantsi mõõtmistes avalduv ravimuda kompressi mõju nahale tugevalt eristuv veekompressi mõjust.

Avaldatud tulemused on olulised, rõhutades teadmist, et ravimuda mõju nahale on elektriliste mõõtmiste kaudu hinnatav. Enamgi veel, töös välja pakutud metoodika annab võimaluse, lisaks uudsete mõõteseadmete arendamisele ja tekkele, veelgi täpsemaks ravimuda mõjuhinnanguks. Välja pakutud metoodika võib lõpptulemusena viia mudaravi spetsiifilise toime määramiseni vähehäirival mõõtetehnilisel moel.