MetDect’i projekti eesmärgiks on näidata, et arvukad detektorileiud täiendavad oluliselt meie arusaama minevikust. Erinevalt teistest sarnastest uurimustest on selle projekti fookus lai ja kaasab kõik leiuliigid ajavahemikust 1800 eKr–1800 pKr. Uurimistöö keskmes on kolm hüpoteesi: (1) metallidetektorileidude paiknemismustrid maastikul aitavad senisest paremini selgitada asustusmustrite pikaajalist arengut ja muutusi; (2) detektorileidude abil saab eristada kohalike käsitöömeistrite tegutsemispiirkondi, mille abil saab täpsustada kohapeal valmistatud ehete tootmisega seotud aspekte; (3) uued esemetüübid ja alatüübid võimaldavad uurida ideede liikumist, mis on oluline visuaalse kultuuri iseloomustamiseks.


Inimesed

 

 

Tuuli Kurisoo on arheoloog, kelle uurimistöö keskendub arheoloogiliste leidudele. Tema peamisteks uurimishuvideks on sümboltähendusega esemed, ehete kohapeale tootmine ja visuaalne kultuur.

Tuuli Kurisoo ETIS-es.

Kontakt: tuuli.kurisoo@tlu.ee  

 


Sündmused

  • Suuline ettekanne “ Lühike tutvustus MetDect projekti andmebaasist ehk on mida oodata” Veebis: Muinsuskaitseameti infopäeval arheoloogidele (05.02.2021).
  • Suuline ettekanne “Põgus ülevaade MetDect projektist ning selle edenemisest esimese poolaasta jooksul ” Veebikonverents: Tartu Ülikooli arheoloogide kevadpäevad (04.06.2021)
  • Suuline ettekanne “Introduction: everyday visual culture”. Veebikonverents: 27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (09.09.2021)
  • Sessiooni “Visible to the eye? Transmission of ideas through everyday visual culture“ korraldamine veebikonverentsil 27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (09.09.2021)

MetDoct

 


Tulemused

Artiklid

Kurisoo, Tuuli; Rammo, Riina; Smirnova, Maria (2020). Discoveries made by the users of searching devices and the public in 2019 and the new Heritage Conservation Act. Archaeological Fieldwork in Estonia, 2019, 263−288. (link: https://arheoloogia.ee/ave2019/AVE2019_22_Kurisoo.etal.pdf)

 

Levikukaarte:

Joonis 1: 2013–2020 aastal metallidetektori abil leitud muistised ja leiud

Joonis 2: Metallidetektori abil leitud ehted ja rõivastuse osad

Joonis 3: Pronksiaja (1100-500 eKr) leide

Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/metdect.eu/


This homepage is part of a project that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 10100338.

EU logo