Drawing by Juri Lotman

 

14. Lotmani päevade konverents

"Learning in Transfromation"

 28.-31. AUGUST 2024, VILJANDI

 

Tallinna Ülikooli Juri Lotmani semiootikavaramu, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, Tartu Ülikooli semiootika osakond, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja MTÜ Eesti Semiootika Selts korraldavad 28-31. augustil konverentsi "Learning in Transformation", millega tähistavad 60. aasta möödumist Tartu-Moskva semiootikakoolkonna sünnist. 

Plenaaresinejate hulka kuuluvad silmapaistva rahvusvahelise mainega humanitaarteadlased:

Edna Andrews (Duke University, Durham, North Carolina)

Alexander Etkind (Central European University, Viena) 

Barend van Heusden (University of Groningen, Groningen)

 

Rohkem informatsiooni konverentsi kohta leiab konverentsi kodulehelt:

Learning in Transformation